Konstituerende HS-møte 05.05.2014

Konstituerende HS-møte
Tid: 5. mai kl. 16.30
Sted: RF-kjelleren
Tilstede: Alexander, Ingvild, Khoa, Atle, Olav, Pål, Peter, Christian-Magnus – Alle!
 
Dagsorden
 
1. Vi konstituerer oss
-Vi konstituerer oss. Yay!
 
2. Verv neste semester
 
-Kjellerstyret
SM-er: Eigil, Gard, Hilde, Mathias Kirkebø, Paul M., Adrian L. (?)
Utleiesjef: Ingen ennå (Lasse fortsetter ikke?)
Kafésjef: Idun(-Bob)
Vaktmester: Ingen ennå (Ole Ivar fortsetter ikke?)
 
-Fagstyret
Bedpressansvarlig: Eirik?
Popvitansvarlig: ?
Panikkhjelp: Jakob
 
-Blæststyret
Plakatmester: Veronika?
Vevmester: Jonathan?
Husbjørnredaktør: Ikke Siri
Rekrutteringsansvarlig: ?
 
-Arrstyret
Arrmestre: Vilde, Helene, Ina, Ivar(småarr), Synnøve
Vaktgruppesjef: Eivind
 
-Andre verv
Internansvarlige: Anja, Marte
 
3. Semesterstart
-Vurderer om vi skal være med på «Semesterstart i Oslo».
 
-Arrangere (planlegge) baffeluke og fagarrangementer tidlig, slik at vi får en god arena for rekruttering rett etter semesterstart. Promogreier må være ordnet i god tid.
 
-Nå som teltet sannsynligvis ikke kommer til å være på Frederikkeplassen, kanskje kapre litt av det som skjer på plassen? Med eller uten uteservering.
 
-Vi kan få penger for kule ideer (for rekruttering) på et arrangement i gymsalen under semesterstart. Søknadsfrist 30. mai.
 
4. Eventuelt
a) Erfaringsoverføringshyttetur
-Dato
Juni eller juli?
b) Valg ordstyrer
-Alex velges enstemmig
c) Valg referent
-Ingvild velges enstemmig
d) Valg av kaffeskaffer
-Ingvild velges med 7 mot 1
e) Godkjenning av innkalling
-Godkjent
f) Godkjenning av dagsorden
-Godkjent
Publisert 14. mai 2014 23:07