HS-møte 12.03.2014

Til Stede: Alexander, Ingvild, Ivar, Rune, Jeanette, Olav og Kristian

 

Dagsorden

 

1. Gai/Gad/Gar – Godkjent

 

2. Oppdatering fra styrene

Alex: Snakket med Døssland videre om KVU, som vi fremdeles stiller med folk på tross av krasj med danskebåttur. Vi hår fått roll-up, jippi.

Sekretær: kjøpt inn lamineringspapir og gull/sølvpapir. Har satt i gang arbeid med 2 plakater til permanent oppklistring i foajeen og utenfor døren (formål: rekruttering/info).

Brox: før bilag for internfesten, fiks info om fags økonomi. Send info om Yara til Jeanette.

Olav: Åpen dag i morgen, har nok folk.

KS: holder på som vi gjør, nesten ikke diff på Harryaften. Skal holde bar for Biblioteket i kun en time; det er lite, vi må stille noen minimumskrav til f.eks at de kjøper x antall bonger og kan ikke leie inn tappetårn for slikt. Hatt møte med Marte (som har hatt møte med BM'ene) om kafeens rutiner. Fikk en anmerkning fra Sjenkekontroll for 1,5 uker siden, har snakket med vaktene og bar om bedre rutiner, Jeanette sender dem tilbakemelding.

Ivar: Virker som om alt gikk bra under Harryaften. Danskebåtturen; har sendt ut invitasjon. Datoen ble bestemt sammen med andre foreninger så dessverre skjer den en annen helg enn det som ville passet best for RF. Vi kjøper inn alle billettene og fakturerer de andre foreningene. Skal snakke med biblioteket om arrangementer fremover og se om overlapp.

Rune: Var på Uglebo-galla, det var interessant.

 

3. Neuf-møte

Alex skal på møte om semesterstart senere i dag. I vil helst gjøre mest våre ting, men skal se hva de eventuelt foreslår av samarbeidsprosjekter.. Diskuteres neste uke.

 

4. Fagarrangementer

3. (Real-forkost) 10. (pub m/professor) og 24. (masterpub) april skjer det Fag-arrangementer. Ingenting i mars. Fag bør gå gjennom rutiner for å unngå samme problemer neste semester. Foreslått å invitere Ringes til å holde øl-foredrag (i mars?). Satser på å få til en Real-frokost i mai og en i juni. Det jobbes med bed.pres.

 

5. St. Patricks day

Vi har fått masse ting (fra Ringnes) med effekter til St. Patricks dag. Må bli fredg 14. eller 21. (som er pub til pub). Kan bli koselig å gjøre noe ekstra ut av pub-til-pub så vi gjør det. Det er godt mulig det samtidig blir konsert.

 

6. Eventuelt

- Harryaften; vaktene var svært strenge på hvem som fikk sjenkestopp. De hadde fått beskjed om dette så det er greit, men smart å heller be folk ta en pause og et glass vann før de blir så fulle at e må få sjenkestopp. Var vanskelig å bestemme hvem som var fulle og hvem som bare var i karakter. En hyggelig kveld for gjestene så alt er bra.

 

- Konserter: skal vi gi konsert-ansvarlig mandat til å lage en helhetlig plan for konserter som vi godkjenner? Ja.

Publisert 16. mars 2014 23:21