HS møte 29.01.14

Referat 29. januar 2014

Til stede: Kristian, Jeanette, Alexander, Ivar, Rune, Olav og Ingvild (David innom en kort tur e/budsjett)

 

1) Gai/Gard/Gar: Godkjent

 

2) Oppdatering fra styrene:

KM: har møter hver mandag, like svadapreget referat det er hyggelig. Har utarbeidet rutiner for SM`er. Jobber med bankterminal og safen. Semesterstart gikk bra fra vårt perspektiv. Planlegger møte med BM`er og kafesjef for rutiner for disse. Har flinke SM`er som stiller opp. Bar for biblioteket på fredag: teknisk har sendt inn søknad for sent så det blir ikke noe av. Oppgjørsskjema-kurs.

Arrsjef: Jeg har flinke AM`er som gjør det de skal. Litt miskommunikasjon med Regi. Jeg har fått mer innblikk i hvordan biblioteket osv fungerer, folkene på biblioteket er kjempehyggelige. Får mer oversikt etter hvert, og skal da fordele mer ansvar til AM`ene.

Fagsjef: jeg har rekruttert flere fysikere, fagfunkene skal få trening i å sjenke øl. Har fått en professor til å snakke i mars, mangler en for februar.

Blæstsjef: har hatt mange småmøter med plakatmester og planlegger en felles mal for alle plakater. Skal begynne med en stor plakat oppe (A2) der det bla.a skal stå "Realistforeningen" øverst og info om RF under. Forsøker også samarbeid med Husbjørnen.

Sekretær: Har laget nesten alle internkortene, sendt inn vakttilgang og listen ser ut til å ha blitt oppdatert. Har snakket med folk og fikset småting her og der.

ØU-leder: innført funkene i hvordan ting fungerer i helga. Jeg har kjøpt inn bamsemums. Planlegger å finne en fast dag. Har gjort det meste på regnskapet for 2013, tar resten under regnskapspunktet.

Formann: jeg har sendt en del mail, sender cc på det meste til HS. Har blitt intervjuet SiO-foreninger som starter en ny blogg for å fremme foreningene og vi er den første de fremmer på bloggen som er koselig. SiO vil hjelpe oss med å lobbe for printer-kvote.

 

3) Rekruttering: Siden mange faller av på våren må vi rekruttere. Fikk mange (23+) interesserte på How to be a Norwegian. Kan hende vi må endre tankegang og innvolvere internasjonale studenter mer. Hadde rekrutteringsworkshop i fjor vår. Alle har et ansvar for å rekruttere, Jeanette kan ta en ny workshop hvis det er interessant. Internasjonale studenter er veldig villige til å engasjere seg. Bør også være fokus på å holde frivillige i foreningen, kan være flinkere på å ta kontakt på en måte som ikke er standardisert. F.eks skrive ting på facebook, sende melding til nye interne og invitere på Mandag osv. Det Jeanette har fått tilbakemeldinger på er at de som faller ut ikke har følt seg inkludert. Det kan være skummelt å gå inn i kjellern for nyinterne. Mange føler det er en vegg mellom nye og etablerte interne. Internansvarlige må være flinke på å snakke med de nyinterne, alle må introdusere nyinterne. Det gjør utrolig mye å introdusere folk hvis noen er litt usikre.

Konkret rekruttering: Gå i forelesninger. Medisin har fått et nytt kull vi kan forsøke å rekruttere fra selv om de er litt langt unna. Vi skal bestille roll-ups, Alex har ansvaret for å lage design. Dersom vi flytter noen arrangementer opp i foajeen (f.eks fag, men snakke med sio-kantina, men tror ikke de egentlig har noe de skulle ha sagt da de ikke eier området, biblioteket vil vi skal ha ting i foajeen) og er synlige vil det hjelpe. Henge opp banner på siden av VB igjen.

 

4) Profilering:

I fjor snakket HS om å ha en helhetlig profil på alle plakater osv. De fant noen faste holdepunkter: RF sine farger, bjørner, kanskje Trytis gamle tegninger, kanskje forskjellige farger for forskjellige typer arrangementer (sosialt, faglig osv). Men slikt kommer på godt og vondt: hvis de ligner for mye får en ikke med seg nye arrangementer? Kan løses med en profil som har samme ramme, font, farger men er vesentlig forskjellig fra hverandre. Kan ta mye tid. Kan hende Jonathan allerede har begynt på noe. Må skille oss ut, kanskje en ramme der en kan gjøre hva en vil i midten. Diskuterer gjennomførelse. Inkludere Husbjørnen i profilen? Vi er generelt for å få ny helhetlig profil.

 

5) Nostrakort:

Kaffe/te-ans: nei, ikke så lenge oppgaven er delt.

Plakatmester: ja, ser ut som om det blir en stor jobb

DU og RU: nei

Vevmester: ja (foreløpig)

Panikkhjelpans: ja

Vaktmester: ja

HB-redaktør: ja

 

Foreslå på Nostramøte: gi et kort (ikke fra noen spesifikk forening) til de som organiserer nostrabrunsjer og generelt engasjerer seg?

 

6) Kurs:

Internansvarlig Torgrim foreslår kursing/info-aktig; hvordan er det å være i forskjellige grupper/verv. Skal være gøy. Kan fungere for å se om folk vil ha andre oppgaver f.eks. Kafe kan f.eks ha baristakurs. Torgrim skal i så fall hjelpe til med hele gjennomføringen, og planlegge sammen med sjef i gruppen som skal ha kurs. Ha et kurs ca en gang i måneden.

Photoshop-kurs (men: sio-kursene er nyttige/bedre for dette)? Være flinkere på å fortelle om sio-kursene.

 

7) Datoer:

Internfest: Vaktgruppa skal ha 5. april. Blir også internfest 8. februar, uavklart hvem HS tar dersom ingen andre.

Muligens Junibord.

Baffeluker: 17-21. februar (BaffelOL) og 22. til 25. april (mandag 21. utgår pga helligdag)

Dersom Yuris night blir det 12. april men mye usikkert og folk er på ferie.

 

8) Kjeller`n:

Vi har en kjeller, den er vår.

Alle må bidra til å holde kjellern ren, være flinke til å be folk rydde osv. Opplæringskultur, spesielt for de nye. Sekretær har holdt noen med stor suksess, folk føler de tør mer etter å ha fått en offisiell introduksjon.

 

9) Kontor:

Vi får 2 rom i abel, vet ikke om vi mister kontoret i VB men mulig det skal bli ØU-kontor. Vet ikke hvor store de er, mulig vi kan bruke det ene til lesesal? Kontortid: muligens litt overflødig men er greit å ha, la det gå på rundgang for folk i HS. Vaktgruppa trenger et bedre sted for å lagre tingene sine.

Safen på kontoret: får den ikke opp, mulig vi trenger en ny.

 

10) Lesesal:

Vi bør jobbe opp mot fakultetet for å få en ny lesesal (hadde en før oppussingen). Mange ledere/mellomledere som bruker mye tid på RF, dette er brafor fakultetets studenter, det er ikke så mange steder med lesesalplasset på MN, ekstra privilegie for mellomledere. Høyre del av 1. mesanin i VB blir lesesal for 1. årsstudenter på lektor (realfag). Prøvd å sende mail men intet svar, gå ned og snakke med dem (formann). Reforhandle det inn i kjelleravtalen.

 

11) Vedtak:

Individer som er på prøvetid har ikke mulighet til å være interne i foreningen. Vedtas.

 

12) Semesterstart:

Arr syntes det gikk fint. Har ingenting å utsette på gjennomføringen, annet enn at vi kanskje skulle vært litt flinkere i kommunikasjon med regi rundt scenerigging som resulterte i litt tidsklemme. Vi fikk gjort mye på torsdag slik at ting gikk fint, smart løsning på molton. Hadde masse tid på fredag som var veldig deilig. Nedriggen var litt mindre ordnet og litt forvirret. Har lært mye.

KM er fornøyd. SM`ene syntes det gikk bra.

Mulig spritbaren var litt liten, likte utformingen.

Baren stengte veldig tidlig, det var vaktenes ønske og for å få folk opp i foajeen for å få folk raskere ut.

Var over 700 unike besøkende.

 

13) Tenketorsdag:

Samarbeid med MN-studieinfo, tema er utveksling. Fakultetet kjøper bonger av oss som deles ut til deltagerne. Fag skal stå i baren.

 

14) Budsjett:

KM går over priser etter indeksregulering i februar.

Går gjennom regnskapet og diskuterer endringer for neste budsjett, ØU-leder noterer.

ØU-leder bruker tiden frem til neste møte på å legge inn endringene.

 

15) Eventuelt:

 

a) Verv:

Bedriftpresentasjonsansvarlig: Eirik Fleische er valgt ved akklamasjon.

Husbjørn-redaktør: Siri Tveitan er valgt ved akklamasjon.

Baffelmester: Daniel Maurelius Bjørnstad er valgt ved akklamasjon.

 

b) Kortterminal: vi har bestilt (leie av) 2 stykker.

 

c) Safen i kjellern: er ødelagt, skal prøve å bytte batterier men tviler på at det fungerer. Har snakket med de vi har kjøpt den av men service koster mer enn den er verdt. Dersom nyttbatteri ikke fungerer kjøper vi ny.

 

d) Pre-release Magic the Gathering: ikke pub, vaktgruppa vakter, skal ha kafe.

 

e) Vi fastsetter fast møtedag: onsdager klokken 16.30

 

f) Taushetserklæringen ser grei ut, skrives ut og skrives under av internansvarlig ved første anledning.

 

g) Varighet på verv: ØU-leder mener ØU-leder bør sitte for et år, ingen diskusjon der - tenkes over.

 

h) Bonger: Forslag om å endre rutiner slik at bonger skrives ut på forhånd og legges i safen (ført bilag på osv) som kan brukes når det trengs. KM synes det virker ok - tenkes over.

Publisert 4. feb. 2014 16:31 - Sist endret 7. feb. 2014 14:39