HS-møte 12.09.2019

1.    Gai, Gar, Gad

Godkjent, inkalling

Referat ikke mottat kan ikke Godtas

Godkjent , dagsorden

 

1.a Talerett

Talerett gis til Dorthea

 

2.    Internansvarlig

-      Are har trukket seg

-      Begrunnelse; gjør mye uten å få nok igjen

-      Feil presentering av hva vervet gikk ut på

-      Mangler Foreningsfadder

-      Ingrid og Marius stiller som foreningsfaddere

-      Ny internansvarlig, ønsker mannlig

-      Legger det til på ukesmail for å søke kandidater

-      Orintere bedre om hva vervet går ut på

 

3.    Funker Vegas

- Bar ligger greit an

- Vakt sliter, Marius (Formann) kontakter Torstein (Vaktgruppeleder)

- Arr sliter, 

- Kontakter Fysfor for funker, tilbyr fri bruk av kjeller til eksternt/internt arr for fysfor som kompensasjon.

- Rekruttere i koret.

- Biørneblæs kontakter også. 

- Plakat henges opp.

 

4.    Rekruttering: refleksjoner

-      Bedre presentasjon av ulike grupper, ref. Kranførerkurs

-      Planlegge presentasjoner

-      Kontakte faddere

-      Foreningsdagen funket

-      Kontakte folk tidligere og personlig, ansvar hos formann/sekretær

-      Rekruttere eksterne i kaffen i kafé tid

 

5.    Vegas internfest

-      Internfest 21.9 bevilges til Jørgen

-      Med eller uten penger

-      KB stiller som dealer

-      Budsjett; 1200kr

 

6.    Konsert, november

-      Utsetter diskusjon til mer informasjon er skaffet

-      Kontakter Registyret for innspill

 

7.    Ymse

 

7.a. Informasjon til Blæst

- Ønsker informasjon fra Fag og Arr fire-tre uker før event

 

7.b. Manglende utleggelse av referat på nettet

- Dumt at ikke referat

- DU har mast

- Dette skal ordnes 

Publisert 7. okt. 2019 19:08 - Sist endret 7. okt. 2019 19:08