HS-møte 13. Oktober 2016

Tid: 13. Oktober 16:15-18:15 

Sted: RF-kontoret, Vilhelm Bjerknes hus rom 120

 

1. Gai, gad  

 

    Innkalling godkjent

    Dagsorden godkjent

 

2. Budsjett 

 

    Folk har sett over budsjettet og kan godkjenne det. Budsjettet 

    godkjennes.

 

    Hilde, Idun og Hanne har laget budsjettrammer som skal fremmes for 

    genfors. 

 

3. Nostrabrunsj

 

    Har alle gitt beskjed til de som har fått nostrabevis om at det er 

    brunsj?

    Husk å gi beskjed til Hilde om dere skal. Husk å informere mellomledere

    om at det er brunsj og om at de skal si ifra til Hilde om de skal på 

    brunsj og om de skal på høstpølse.  

 

    Det blir forhåpentligvis mulig å legge gallakjole her og skifte mellom

    brunsjen og galla. 

 

    Høstpølseinvitasjonen har ikke kommet enda, men kommer nok snart. 

 

4. Generalforsamling 

    

    Innkalling kommer 17. Oktober. 

    Hilde skal sende inn et lovendringsforslag for å få kaféstyret inn i 

    lovene, og eventuelt legge vakt under KS og husbjørnen under fag. 

 

    4.1 Vet dere hvem som tenker å stille for å ta over etter dere? 

 

        Vi lager tentativ liste.

 

    4.2 Beretninger  

 

        Husk å lage beretninger. 

        De må være ferdige innen mandagen før genfors. 

        Max får fritak fra fristen for å overholde tradisjon om å

        printe ut 5 minutter før. 

 

        Informer på arrangementet om at vi må være 50 stk. 

 

5. RealMorro

 

    Ting er under kontroll. Vi trenger å lage en kontrakt med biblioteket.

 

    Alle som tar et helt skift får gratis julebord. 

    Send liste over hvem som tar helskift til Idun, gi også beskjed 

    hvis noen ikke dukker opp, og dermed ikke skal ha gratis julebord. 

 

    Prøv å sette opp minst mulig nostrafolk til å jobbe, siden det er 

    pub til pub for nostra samme dag. 

 

6. Pins

 

    Vi ser på forskjellige forslag. 

    Istedetfor å skrive RF vil vi skrive 3 år og 5 år. 

 

    Hvilken form vil vi ha? rund, oval, firkantet?

 

    Av skrift vil vi gjerne ha den plassert slik som øverst til høyre

    (se eget ark).  Med vanlig skrift.

 

    Vi spør Eina om å lage nye utkast med de forskjellige forslagene.

 

7. Eventuelt 

 

    7.1 Ifi-galla

 

        De som vil kan stikke opp etter 22. Kanskje ta med en akke-flaske. 

 

    7.2 Minnestund for Hans Petter Langtangen. 

 

        Vi har fått tilbakemelding om at Ifi skal ha en minnestund eller et 

        minneseminar. 

            

        Vi har en kondolanseprotokoll som alle er velkomne til å skrive i.

        Vet dere om noen som ønsker å skrive, ta med boka til dem (husk å 

        ta den med tilbake igjen), eller si ifra  at den ligger i 

        kjelleren. 

 

        Hvis det er åpen begravelse så tar Idun og Hilde med protokollen i

        begravelsen og overrekker til familien. Hvis ikke sender vi den med

        Dekanen. 

        Hvis familien ønsker blomster, kommer vi til å sende en 

        blomsterkrans fra RF. 

 

    7.3 Realistlista

 

        Skal ha middag hvor de inviterer foreninger til middag. Dette skjer

        i kjelleren onsdag 19. oktober. Vi kan møte med to representanter. 

Publisert 7. nov. 2016 15:24 - Sist endret 7. nov. 2016 15:24