Konstituerende HS-Møte

Tilstede: Hele HS og Greger

 

0 Greger får talerett

 

1 Godkjenning av innkalling og godkjenning av dagsorden. 

            Innkalling godkjent.

            Dagsorden godkjent.

 

2 Konstituering  

Er det noen som ikke fortsatt vil ha vervet sitt? 

    Alle vil fortsatt ha vervet sitt      

  HS ble konstituert

 

3 Verv.

    3.1 Internansvarlig

Karoline hadde meldt sin interesse, men det er usikkert om hun fortsatt ønsker dette.           

Ble enige om å bruke samme utlysning som for høst 16, med noen modifikasjoner 

    3.2 Mellomledere 

Det ble gjennomgått hvilke mellomledere de forskjellige gruppene trenger.

Dette kan sjekkes i lovene.

            Adnan (Arr-sjef) har stort sett funnet alle sine mellomledere. 

Det kan være fint å delegere bort oppgaver du egentlig føler du har kapasitet til å ta selv

for at interne skal føle mer eierskap til sin gruppe.

 

4 Forventninger

Hvilke forventninger har dere til dere selv i vervet?

Hvilke forventninger har dere til hverandre? 

            Gikk runden rundt med alles forventninger ,

            (Et lite utvalg):

 

Magnus (Øu-sjef) forventer at bilag skal komme inn senest en måned etter. Spesielt hvis det gjelder utlegg.

 

            Idun har et ønske om at Arr-sjef, regi-sjef, Vg-sjef og KM kommuniserer godt.

 

Anbefaling til Emilie (Blæst-sjef) om å sette deadline for når man kan komme til henne med arrangementer (gjelder spesielt fag-arrangementer)  

 

Greger(Vaktsjef) skal ta inn fler nye vakter. Skal skape bedre samarbeidet mellom bar og vakt.

Ønsker å endre hvordan vaktgruppa blir sett på innad i RF og utad.

Vil komme på KS-møter og HS-møter hvis det kommer frem i innkallingen at det er relevant.

 

Gaute(fag) ønsker å fortsette driften av fag. Bedre kommunikasjon med Blæst, Bar og Vakt. 

 

Max(Regi) forventer å bli varslet om arrangementer av de ulike gruppene senest 2 uker før.

 

Idun(formann) forventer god kommunikasjon i HS, ønsker at vi skal være flinke til brainstorming

og være flinke til å gi godt begrunnede tilbakemeldinger til hverandre.

I tillegg: Ikke vær redd for å komme med ideer til hverandre.

 -       Idé til Arr: Garderobe på storfester 

 

KM(Kristian) snakker med eiendomsavdelingen. 

 

Fellesnevner for det alle sier er kommunikasjon

 

5 Erfaringsoverføringshyttetur 

Når passer det å ha turen?

Er det noen som har hytte?

Kristian har hytte på Son med innlagt vann.(10 sengeplasser med ekstramadrassplasser)

 

Har noen tilgang på bil?

Idun, Emilie, Max og Fredrik (Kristian) (AK) 

            

Vg-sjef blir invitert.

Det blir laget doodle

 

 

    5.1 Hva skal være gjort innen erfaringsoverføringshyttetur? 

            Arr må legge planen for neste semesteret. 

            Krav til andre grupper.

Snakk med avtroppende på forhånd hvis du ønsker det. 

Fremdriftsplan fra alle grupper

-        Hvor vil dere ende opp?

-        Hvordan skal du komme deg dit?

Mellomledere vi skal klappe inn

Gjerne internansvarlig

Begynn gjerne å sett opp datoer for neste semester allerede nå sånn at mye er klart til EFH. 

 

            

 

6 Budsjett

    HS skal sette budsjett for hele året.

            Tar utgangspunkt i budsjettet fra i fjor.

            

 

            Fag: bør legges inn en Matnat-nattmat post under fag.

 

Forslag fra Idun: Magnus går over budsjettet fra i fjor og lager et forslag som sendes

til de ulike gruppen slik at de kan komme med tilbakemelding. 

 

Budsjettet burde settes så tidlig som mulig.

  

 

7 Eventuelt

            7.1 Semesterstartfest blir 20. Januar. Det blir foajé-fest.  

                  Budsjettrammer for semesterstart ønskes   tidlig som mulig.

            7.2 Bokbasar var savnet denne høsten, ønske om at fag får til dette denne våren

            7.3 Hvorfor sitter ikke vakt i HS?

      Det ble stemt ned på Genfors da det ble foreslått.  Vg-sjef blir invitert, men det er ikke alltid relevant for dem.

       AK(sekretær) sender referat til Greger(Minn henne på dette hvis hun glemmer) 

           7.4 Mat på HS-møter fremover?    

                 Ja, Idun tar ansvar for dette fra gang til gang. 

Publisert 17. nov. 2016 21:42 - Sist endret 17. nov. 2016 21:42