Referat fra hs-møte 16. november 2016

Vi gir Greger talerett. 

 

1. Gai, gad

 

Innkalling godkjent. 

Dagsorden godkjent.

 

2. Innklapping av ny vaktgruppesjef.

 

Vi klapper inn Greger som ny vaktgruppesjef. 

 

3. Julebord

 

    3.1 Hvem gjør hva?

 

        Husk å skrive dere opp.               

        Idun og Maiken lager vegetarmat.

        Fler enn Max og Idun må være med å rydde.  

 

    3.2 Hva skal vi lage?   

 

        Vi har fått kjøreplan fra Arild som vil bli fulgt. 

        I tillegg blir det vegetarmat. 

 

4. Planlegge rydding av kontoret

 

    Tar dette samtidig som KS-dugnad.

 

5. Erfaringsoverføringshyttetur

 

    Det kommer en doodle. Det blir mellom 2. og 12. januar. 

 

6. Eventuelt

 

    6.1 Internmiljø  

 

        Det er fler som har trukket seg fra vervene sine på grunn av dårlig 

        miljø. Spesielt på grunn av offentlig uthenging for ting som blir 

        gjort eller ikke gjort. 

        Hver leder får ansvar for å si ifra til folk som poster kjipe ting

        på sine mailinglister. 

        Pass også på hvis folk kommer med negative kommentarer i kjelleren.

        Og husk å rose hverandre for arbeidet vi gjør! 

 

    6.2 Vaktting  

 

        Fulle eksterne eller interne som oppfører seg upassende for vakter.

        Hvis det er interne bør det gå gjennom vaktgruppesjef og eventuelt

        gjennom hovedstyret. Fordi fredagspub er et eksternt arrangement 

        kan sakene gå rett til hovedstyret, med mindre det er en åpenbar

        internsak. 

        Vi vil lage en prosedyre på hvordan vi behandler sånne saker. 

        Vaktgruppesjef kan også se an situasjonen og gå å si ifra selv. 

        

        Forslag om utestenging av medlem etter fredagspub: 

            Saken har vært gjennom både nokas og politiet. 

            Ved stenging av baren er det en som kommer seg opp i foajeen 

            med øl og blir stoppet. Gjesten tok det som et angrep da 

            vakten prøvde å ta ølglasset og gikk til angrep på vakt. 

 

            En vakt til kom for å roe ned gjesten. Til slutt måtte

            nokas og politiet ta over saken og bortviste gjesten fra

            stedet. 

            

            Vi ønsker å stenge denne gjesten ute fra alkoholholdige 

            arrangementer frem til august. 

            Hilde sender ut beskjed til vedkommende hvis vi får

            kontaktinfo. 

Publisert 17. nov. 2016 15:42