Referat fra HS-møte 28.09.16

Tid 16:15 - 18:15

Sted: Rf-kontoret

 

Tilstede: Max, Hanne, Hilde, Fredrik, Alocias, Idun

 

1. Gai, gad, gar

Innkalling godkjent, dagsorden godkjent, referat godkjent

 

2. Fremdriftsplan og visjon

    Hvor skal foreningen, hvordan bidrar din gruppe og konkrete tiltak? 

 

    Max: 

        * Holder på med mye kult med lys. Har lyst til å Prøve lys ut fra 

        3. etasje ut på fredrikkeplassen. 

 

    Hanne:

        * Fikse opp regnskapet fra 2015 til genfors og holde 2016 

        regnskapet oppdatert. 

 

    Fredrik:

        * Prøver å få i gang snapchat rullering. Vet ikke helt hvordan 

        vi skal få det til. 

 

        * Vil ha litt nye vektoriserte ting i tillegg til 

        Tryti. 

 

        * Få opp en større database for Blæst. 

 

    Alocias: 

        Har en bar som skal holdes åpen.

        

        * Prøver å få til ølsmaking. 

 

        * Håper å få til et ølbryggekurs med barf. 

        

        * Man kan se om vi kan få 

        til lavterskel ølkurs med vårt utvalg. 

 

    Sigmund: 

        Jeg synes foreningen skal endre seg med samfunnet ellers. Holde oss 

        oppdatert og prøve å bli mer fremtidsrettet. Når det kommer til arr 

        vil jeg i stor grad si at det betyr å bytte ut de gamle festene og 

        komme med nye konsepter.

 

        * Ravegreia til Max er noe jeg har forelsket meg totalt i. Jeg VIL 

        at det skal skje til våren.

 

         *  Prøver også å få til bandkveld. Tar det på punkt 5.

 

         * Ellers har jeg da som plan å prøve å innarbeide as som en greie. 

         Det er vanskelig i arr siden det føles mer naturlig å ha møte 

         per fest med de det gjelder, men det hadde vært bedre med et s

         tyreorgan som fungerer ordentlig.

 

 

        Møtestruktur i as har vært dårlig. Det har i stor grad vært 

        enkeltmøter med de det gjelder til festene og ikke hele as 

        som organ. Jeg vil få mer diskusjon og mer aktivitet på as-

        lista og ha flere møter.

 

 

    Idun og Hilde:

        * Har lyst til å jobbe mot å innvolvere flere interne nedover i 

        undergruppene. 

 

    Møt nye ideer med et åpent sinn. Prøv å motivere, og istedetfor å skyte 

    ned ideer, kom med nye forslag. 

 

3. Møtestruktur 

 

    Prøv å ta ting med undergrupper og kom med forslag til HS. Gå heller 

    nedover enn oppover med aktuelle ting. 

    Vi vil gjerne gi eierskap til funkene våre, de skal føle at de aktivt 

    bidrar til at foreningen går. 

 

    3.1 Undergrupper

 

        KS og regi har ukentlige møter. Burde flere undergrupper ha møte 

        oftere? 

 

4. Hvordan samarbeider vi som et styre? 

 

    Føler vi at vi forstår hverandre? Er det noe vi trenger å få klarhet i? 

    Kommuniserer vi på en grei måte? 

 

    * Det er viktig å kunne spørre om ting, og folk føler at det er greit å 

    spørre. 

 

    * Det å dobbeltsjekke er ofte mer hjelpsomt enn det er masete. 

 

    * Fra nå av antar vi ikke at Fredrik bruker kalenderen. Han skal ha 

    beskjed direkte før arrangementer for at det skal bli skikkelig blæstet. 

 

    * Hvis det blir lange mailtråder hender det at ting forsvinner. Hvis den 

    inneholder viktig informasjon. Sørg for at personen som skal ha 

    informasjonen får den. 

 

5. Budsjett

  

    * Vi har et utkast til budsjett. 

    * Arr ønsker seg penger til bandkveld. 

 

    I forhold til tall fra i fjor og med det trykket vi har hatt hitil i 

    semesteret, ser det ut til at inntektene vil være høyere enn det som er 

    budsjettert. 

    Samtidig tjener vi ofte dårligere utover i semesteret. 

 

    Skal vi forandre budsjettet, for å kunne holde en bandkveld. 

    Vi betaler ikke for bandet, men må betale for noe utstyr. 

    Max er veldig usikker på hvor mye slikt vil koste. 

    Idun hører med Schøyvind om ca hvor mye backline koster.

 

    Vi avventer med å godkjenne budsjett, og prøver å finne ut om vi kan 

    endre 

    litt på inntekt og sette penger til bandkveld. 

 

    Hanne sjekker hvor mye det koster for husbjørnen trykk. 

 

    Ifølge økonomi har bar foreløpig tjent mindre enn det som har gått ut. 

    Vi kan ha ført feil, og vi har heller ikke solgt ut det vi har. 

 

6. Oppsummering av lederkurs  

 

    Lederkurs var bra, men mer rettet mot de som leder grupper. 

    Derfor får resten av styret et skjema å se på, som kan være nyttig 

    å ha når man leder en undergruppe. 

 

    Idun og Hilde vil bli flinkere på å formidle hva vi mener til resten av

    styret. Vi tenkte ikke på da vi startet styret, at folk fungerer 

    forskjellig. 

    Noen reagerer veldig bra på å få frie tøyler til å gjøre hva som helst, 

    mens noen vet ikke hvor de skal begynne. Da er det bedre å spørre

    om hjelp og si ifra. 

 

    Bruk de interne. Vi har mange interne, og er de gira så gi dem noe å 

    gjøre. 

 

    Sett krav: Det er greit å sette krav til frivillige. Selvfølgelig med 

    måte.  

 

    Har vi funker som er gira, gi dem noe å gjøre. Leter de etter noe å 

    gjøre

    la dem sette i gang noe nytt hvis andre ting er fullt. 

 

    Hvis vi trenger hjelp til å aktivisere undergrupper, er det mulig

    å ha en brainstormin med dere. 

 

    Dra på SiO-kurs hvis dere har mulighet! 

    Ny som leder kurs 7. oktober kan være relevant for alle i styret. 

 

    6.1 Gi tilbakemeldinger 

 

        Idun og Hilde vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger! 

        Konstruktiv kritikk hjelper. 

        Gi heller tilbakemelding for tidlig enn for sent. 

        Gå gjennom internansvarlig hvis det trengs. 

 

7. Eventuelt 

 

    7.1 Internarrangementene til Mathias

 

        Mathias lurer på budsjett. Vil gjerne ha 550 til både filmkveld

        og magic. Det går fint

        Vervet i den formen det er på nå er ganske nytt, så det er fint

        å begynne å etablere et budsjett. Sier i starten at de har 200 kr 

        per månede som kan fordeles som de vil. 

 

        Kan internansvarlig ha juleverksted? 

 

    7.3 Safe

 

        Tanken var aldri at det skal ligge mye penger i safen oppe. 

        KS må droppe penger. RU hilser og sier at det bare skal ligge nok

        penger til veksel i safen nede, og ikke mer. 

 

    7.4 RealMorro

 

        Vi får betalt for RealMorro. Forslaget er at de som jobber på  

        RealMorro

        får gratis julebord, gitt at det blir en god nok sum. 

        Vi kan også muligens senke avgiften for resten av foreningen

        og bruke av pengene vi fikk for årets forening. 

 

        Alocias må finne ut hvor mye vi får.   

 

    7.5 Jeanette klappes inn som regiforførerdrage 

 

    7.6 Samarbeid med andre foreninger. 

 

        Vi har prøvd, men det har ikke blitt noe av. 

 

    7.7 Julebord.

 

        17. Desember er det julebord. Julebordet er HS sitt ansvar, hold av 

        både 16. og 17. for matlaging. Fredrik sier ifra allerede nå at han 

        jobber, men kan eventuelt være med å handle tidligere i uka. 

 

        Hilde hører med Arild om kjøreplan.   

 

    7.8 Oktoberfest

 

        Vi har en sosial HS-kveld på oktoberfest. 

 

    7.9 Kjellerforening-brunsj

 

        Blir 29. Oktober. 28. blir pub til pub. 

 

        Vi prøver å samle folk mellom brunsj og høstpølse 

        slik at folk ikke drar hjem. 

 

        Hilde sender mail med påmeldingsliste.  

 

    7.10 Ifi-galla

 

        Hvor mange er interessert? 

        Idun, Max og Oda er interesserte. 

        Kan vi spleise på en kjøpebillett? Ordner det seg imellom. 

        Oda tror ikke hun vil på galla likevel. 

 

    7.11 Vi utdeler kjellerforeningbevis

 

        Vi har 35 bevis som skal fordeles. Det er vanskelig å fordele. 

        

        HS: 8

        KS: 12

        ØU: 4

        Regi: 4

        Vakt: 2

 

        Hilde har arr sine nostrabevis. 

        Alocias har vakt sine. 

Publisert 4. okt. 2016 11:15