EOH-møte-2020-01-11

Tid og sted: kl 1200, Åkerveien 61, 2460 Osen

Tilstede: Ada, Morten, Iver, Jørgen, Isak, Anette, Anders, Jarl-Robin, Silje, Trym, Kathi, Torstein, Joakim, Marius og Helene  

 

 1. Godkjenning av innkalling, Godkjenning av dagsorden, Godkjenning av avtroppendes referat for de tilstedeværende  
   

Godkjenning av innkalling - Godkjent

Godkjenning av dagsorden som står i referatet - Godkjent

Godkjenning av avtrappendes referat 29.11.2019 - Godkjent

Godkjenner nye punkter - Godkjent

Talerett til Iver, Anders og Torstein - Godkjent

 

 1. Plan for våren 

Karaoke fest? Grunnet gode inntekter, en gang i semesteret eller flere?

Fredagspub+ blir diskutert og kan være en måte å dra inn flere folk

Helst små endringer på fredag slik at vi kan gjøre det enklere,
heller flere små enkle endringer enn store kostbare

Flere internfester, eller færre men større?

 

 

 

 1. Rekruttering 

  1. Hvordan nå ut til folk. Hvordan beholde dem? (Gjennomgang av punkt fra sist) 

Viktig å få med flere nyinterne, gjør det lett for dem slik at de får en
positiv opplevelse

Prøv å minske drikkepress for folk som ikke vil drikke
Prøv å skape en mer personlig opplevelse, vi er ikke A4 ark
Prøv å få med flere ikke-internasjonale
Bedre bruk av korktavle, litt info som er mer “morsom” å lese
Bruke tavlen til å fremme internimaget
Vi må bli litt mer åpen / inkluderende
RF er en veldig lukket gruppe, dette må endres
Opprette facebook grupper for alle undergruppene, gjerne prøv å få
med flere nyintenre på mandag, få dem til å føle seg velkommen

  1. International fadderuke
   1. En grei suksess, presentasjonen burde jobbes med,
    Bedre kranfører organisering
    Ha ting på utsiden? Kanskje søke om det, eller ha det
    inne på dansegulvet.

   2. “Reklame”
    Noe mer enn kritt tavlen? Kanskje investere i en rollup?
    Mulighet til å henge opp det gigantiske banneret?
    Bjørn fotspor, må spørre EA
    Revurdering av reklame verket, kan bety at vi kan bli sponset
    dvs mer penger.
    Flyers er ikke positivt og burde ikke brukes til reklame
    Bruk Facebook og sosiale medier til å reklamere RF 

   3. Internfester
    Flere internfester, der undergrupper står for forskjellige fester.
    RF har bursdag en lørdag, dette kan feires på flere måter.
    Spillkvelder og filmkveld som edrufest?

   4. Foreningsfaddere
    Diskuterer at vi vil ha flere foreningsfaddere, en for hver gruppe, som gjør det lettere å komme inn i de respektive gruppene.  Skal “Sjefene” delegere dette vervet?

  2. Foreningsdagen, 30. januar klokken 11-14
   Bjørneblest har ikke meldt seg på, de skal stå med oss.
   Regi har egen stand, holdes separat fra bar osv. Skal vi ha en slags DJ stand?
   Bruke et bjørnekostyme for å tiltrekke folk
   Ha flere folk slik at vi kan rullere
   Gratis klippekort for å få folk ned på kafeen
   Klippekort mot å få E-mail?
   laptop der de kan melde seg på, for å unngå feil med håndskrift etc.
   Lotteri der folk kan melde seg på intens skjemaet/medlemsskjema der de kan vinne premier
   Flere klippekort som mulighet, ikke alle liker kaffe, mange liker mocca etc

 1. Budsjett
   

Budsjettet er villedende, ikke ØU sin feil, pga mangler billag
Vi har litt mye penger pr dags dato, kan bli et problem når man skal søke om støtte, se etter eventuelle løsninger.
Sjefene for undergruppene må snakke med ØU-leder for å lage et godt budsjett for de forskjellige gruppene.
Kan være smart å sette budsjettet på en annen dato når ØU-leder har snakket med de forskjellig gruppeledere .
Vurderes om det skal innføres et lengre mål enn biørnegildet, men sett i lyset av at biørnegildet skjer hvert 3. år så er det usannsynlig at dette skjer.
ØU må finne ut hva vi har av penger slik at vi kan få vite hva vi kan bruke/rutte med.
Prøv å begrense egenkapitalen til omkring 600 000 slik at vi kan få støtte.

Underledere kan bli flinkere til å levere rapporter
Kan være kult å ha litt penger, så lenge det er tilstrekkelig lite slik at vi enda får støtte.

Vi har god kreditt med Ringnes, disse pengene må vi spesifikt si at vi vil bruke.
Gjennomgang av de forskjellig budsjettene fra året før, disse skal bli tilpasset for dette året.

Vi skal søke om penger slik at vi kan kjøpe flere brettspill.
Terminalkostnader er store akkurat nå, diskuterer om det er mulig å få en bedre avtale?
Se om vi kan greie oss med mindre terminaler, dette kan spare en god del penger.
Kjøp av nytt juletre

 

 1.  Erfaringsoverføring
  Ikke noe spesielt ble sagt
   

 

 1.  Instruks for HS-verv
  Vervene må bli litt bedre forklart, der man skal kunne gå inn på en nettside for å se hva man skal gjøre og hvordan.
  Et forsøk på å samle så mye kunnskap som mulig om vervet.
  Diskuterer å lage en artikkelbeskrivelse for de vervene/posisjonene som er under deg.

 

  1. Digitalisering via wiki
   Oppdater wiki-siden, et forsøk på å samle så mye kunnskap om hvert av vervene der de gamle verv holderne skriver om erfaringer og hva man burde gjøre.

 

 1. GDPR
  Du har rett til din egen informasjon samt rett til at den skal slettes.

  Dog har RF rett til å ha noe informasjon, men meget lite.

  Vær forsiktig med hvor man lagrer info, man skal ikke lagre sensitiv info på verktøy som f. eks google regneark.

  Bruk heller litt tryggere verktøy, UiO har noen fine verktøy som er bedre å bruke samt enkelt og forstå.

  Dersom du ikke har bruk for noe info, slett det.

 

 1. Møter i løpet av semesteret
  Vil helst ha en fast møtetid, kanskje over lunsj?
   

  1.  Fast møte tid en gang i uken?

   Må være etter kl 16:00-18:00

   Minst annenhver uke, men sannsynlig at det blir oftere.

 

 1. Internansvarlige

  Det er lov å velge så mange internansvarlig som mulig, det vil si at vi får 3 stk

 

 1. Planer for våren fra fag og arr 

  1. Arr

   1. Mandag 13.01 Rigging Semstart (kombinert med Mandag)

   2. Torsdag 16.01 Rigging Semstart

   3. Fredag  17.01 SEMSTART

   4. Fredag  31.01 PUB TIL PUB

   5. Fredag  14.02 (Valentinsdag så mulig det skjer noe?)

   6. Torsdag 27.02 Rigging Glow

   7. Fredag  28.02 GLOW

   8. Fredag  13.03 GAMLISKVELD

   9. Mandag  16.03 Rigging St.Patricks

   10.   17.03-20.03 ST.PATRICKS-UKE (samarbeid med Kafe)

   11. Fredag  20.03 ST.PATRICKS

   12. Fredag  17.04 (RF har bursdag 18. så mulig det skjer noe?)

   13.   04.05-08.05 BAFFELUKE

   14. Torsdag 21.05 Rigging "P.y.t."-day)

   15. Fredag  22.05 "PREPARE YOUR TOWEL"-DAY (Hitchhiker/scifi-tema-fest anledning Towel-day mandag 25.)

Skal GLOW droppes? Taes på et annet Arr-møte.
Blir full spritfest og dansegulv på semesterstart.
Skal vi ha ny-internfest?


 

  1. Fag
   Gikk gjennom planen til fagsjef

Kafe pop lectures X 2
Realfrokost X3
Pub med professor X 3
MatNat nattmat X 2
Panikkhjelp Mek1100 samt exphil
 

 

 1. Opprettelse av komite for hundeterapi

  Vil ha hundeterapi, men med en designert funksjonær

  Skal være underlagt HS

  Burde være 1 person

  Burde forklare godt hva arbeidsoppgavene er
  ansvarlig for arr av terapihund ved eksamen, søke for penger innenfor sitt eget budsjett, har kun egenskapen til å ha 1 funk.

 

Hundeterapikomiteen opprettes

Hundeterapi-Ansvarlig er ansvarlig for å organisere og søke om penger til gjennomføring av terapihund. Hundeterapi-Ansvarlig er ansvarlig for å skrive rapport til MatNat og regnskaps relevante ting til økonomiutvalget. Hundeterapi-Ansvarlig kan tilknytte seg en funk. 

Vedtas enstemmig


 

 1. Innklapping av verv
   

“Verv med signeringsrett/godkjent ved akklamsjon har et ansvar for å levere oppgjørsskjemaer og bilag så fort som mulig, dvs. innen neste virkedag. Dersom det er problemer med å levere bilag eller oppgjørsskjema, send e-post til ØU (okonomiutvalget@rf.uio.no), eller be gruppeleder om hjelp. Dersom det skjer gjentatte ganger at oppgjørsskjema/bilag blir forsinket eller ikke levert så kan det få konsekvenser for innehaveren av vervet.”

KS

Skjenkemester
Bendik Steinsvåg Dalen, Johan S. Høiness, Jon Aleksander Prøitz, Henrik
Paulsrud Tangen, Sara Mediå, Elina Roberta Vadze, Adrian Helle,
(Jon-Magnus Rosenblad) og Ester Kristine Olsen

Alle medlemmer ble klappet inn

Utlånsansvarlig


Marius Torsvoll

Ble klappet inn

Baffelmester


Kamilla Wesenberg, Astrid Hartz, Einar Vågmo, Sverre Noremsaune, Vera
Rutherfurd, Maria Høydalsvik.

Klappet inn

Vaktgruppeleder

Torstein Solheim Ølberg


Ble klappet inn

 

Funkemester


Christina Eide

Ble klappet inn

 

Te-ansvarlig


Idun Kløvstad

Ble klappet inn

 

Kaffe-ansvarlig


Lars Willas Dreyer
 

Klappet inn

Blæst

 

Vevmester
Maximilliano Nunez Horta

Ble klappet inn

Plakatmaker
Erlend Andreas Longva

Ble klappet inn

 

Kor

 

Kordirigent
Marianne Mjelva

Klappet inn

 

Korleder


Henrik Paulsrud Tangen, Anna Quintard
Ble klappet inn

 

Arr


Klappet inn

Annet

Donaldsjef

Sebastian Heltberg

Klappet inn

Internansvarlig

Joakim Linnerud Johnstad, Odd Petter Sand, Frida Marie Westby

klappet inn

Sangbokkomitéansvarlig
Ada Mathea S. Veddegjerde
Ble klappet inn

Hundeterapi Ansvarlig
Jan Ole Fiksdal Åkerholm
Ble klappet inn


 

 

 1. Gullkort 

Lage en ordentlig prosess for utdeling av gullkort samt stramme inn
kriterier for kravet på gullkort.
Dette fungerer ved at HS diskuterer om personen har gjort en
tilfredsstillende jobb.
Diskuterer om vedtaket skal gjennomføres samt om ØU leders
periode burde forlenges til et og et halvt år.

 

 1. Egenkapital
  Egenkapital, vær ansvarlig med penger, vi skal ha mindre for å få støtte, men vær forsiktig, men helst sett det av til Gilde.

 

 1.  Eventuelt
  Støtte fra norsk tipping, skal de øremerkes til stille-frokost? Muligens til å bestille inn frokost eller noe liknende.

  Lag en liste over Mail som vi kan skrive ned, slik at folk får en lett måte for å kontakte HS medlemmene.

  Diskuterer pantepenger, kanskje burde inn-drikkingen til den nye kjellermesteren få mindre pantepenger/ et satt beløp av pantepengene også skal resten gå tilbake til foreningen.

  Burde se på et system sånn at vi kan holde styr på hvor mye pant vi faktisk får inn. 

 

Publisert 6. feb. 2020 18:34 - Sist endret 6. feb. 2020 18:34