Referat HS møte den 17.06.2020

 

Sted og tid: realistforeningens kontor, 16:15

 

Tilstede: Morten, Ada, Helene, Jarl-Robin, Jørgen og Silje

 

Samtlige gis talerett:

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gad,

  1. Godkjenning av innkalling: Godkjent ved akklamasjon

  2. Godkjenning av referat(27.05.2020): Godkjent ved akklamasjon  

  3. Godkjenning av dagsorden: Godkjent ved akklamasjon 

 2. HS diskuterer utestengelse av enkeltperson.

 3. Junebord

  1. HS har fått svar fra Biblioteket, vi har fått vite at vi må snakke med EA ang tilgang. Det er viktig at foreningen følger EA sitt spesifikke reglement.

  2. HS diskuterte eventuelle løsninger for å løse problemet med dårlig vær.

  3. HS diskuterte rutiner for å minimere spredning av coronavirus.

  4. Hs diskuterte videre diverse detaljer ang Junebord, eksempler er hvor lenge det skal vare og diverse oppgaver som må utføres.

  5. PPS! Alle må være flink med antibac

  6. HS har bestemt at man skal grille både burger og pølse, samt at man skal ta hensyn til veganere ved å tilby veganertilbud. Samt ta hensyn til diverse allergier.

  7. HS diskuterte videre underholdning, i form av spill og andre aktiviteter.

  8. Helene og Jon Aleksander er innhandlings-ansvarlig 

 4. Sommerdugnad

  1. Det blir iløpet av sommeren, pr tradisjon må dette skje.

 5. Ymse

  1. Morsom mail

   1. RF fikk en mail fra Joine.no som handler om arrangement til fadderuken. HS har lyst til å prøve å gjøre noe nytt til neste semester og de har en del gode ideer.

 

 

Publisert 11. juli 2020 02:15 - Sist endret 11. juli 2020 02:15