HS-møte den 27.05.2020

 

Sted og tid: Discord, 16:15

 

Tilstede: Morten, Ada, Silje, Helene, Jarl-Robin, Jørgen, Kathi

 

Samtlige gis talerett:

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gad,

  1. Godkjenning av innkalling: Ja

  2. Godkjenning av referat(11.05.2020):”Det nye budsjettet godkjent.” Godkjent, med endringen ført i klammer.  

  3. Godkjenning av dagsorden: Godkjent som den står.

 2. Genfors oppsummering

  1. Burde hatt en bedre forklaring av hvordan det egentlig skulle gå, rent teknisk gikk det bra, men vi burde ha hatt en forklaring av hvordan det skulle holdes som skulle ha blitt sendt minst 3 dager før.

  2. Utenom det var organisasjonen av Genforset ganske bra, god kontroll på hvem som snakket.

  3. Arrsjef følte flyten av forsamlingen var bedre enn enn det vanligvis var pga det var mindre rot med hvem som hadde ordet.

  4.  Vi kan ikke bruke unntaksbiblioteket, vi burde eller må lage egen Zoom.

  5. Det hemmelige valget gikk veldig greit, kun DU hadde tilgang til resultatene. Selv om folk var litt usikker på den tekniske biten gikk det relativt greit. 

 3. Junebord

  1. Formann håper at vi kan arrangere Junebord, pga grensen øker ca når Junebord skal holdes, dette fører til at det burde være fullt mulig å gjennomføre.

  2. Ettersom Junebord er ute og lett å arrangere er det veldig gjennomførbart, det eneste som må gjøres i forkant er å invitere folk, samt kjøpe inn mat. 

  3. Det er også evt mulig å ha Junebord senere, helst på en helg. En eventuell dato kan være den 20. Juni.

  4. HS burde sende ut en mail eller informere interne på en annen måte i god tid før Junebord skjer.

  5. HS burde ha en dialog med universitet om hvordan vi planlegger å gjennomføre Junebord slik at vi får aksept for det.

  6. Vi burde sende E.post, samt lage facebook arrangement grunnet at vi har interne som ikke bruker Facebook. 

 4. Ymse

  1. Hs må finne ut når vi får lov av UiO til å legge nytt gulv. Pga dansegulvet må fikses med hensyn til at det har fått vannskader.

Publisert 17. juni 2020 16:59 - Sist endret 17. juni 2020 16:59