Referat HS-møte 11.05.2020

Sted og tid: Discord, 16:15

 

Tilstede: Morten, Helene, Ada, Jarl-Robin, Jørgen og Isak

 

Samtlige gis talerett:

 

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gad,

  1. Godkjenning av innkalling: Ja

  2. Godkjenning av referat: Ja, forbeholdt at det blir endret til det styret ville

  3. Godkjenning av dagsorden: Ja

 2. Budsjett

  1. HS diskuterte budsjettet. 

  2. Det nye budsjettet godkjent.

 3. Ymse

  1. Problem med at folk ikke stiller til verv.

  2. Avtroppende HS burde gå rundt og prøve å inspirere folk til å stille til sitt verv.

  3. Genfors, kan bli vanskelig å få med nok folk.

Publisert 29. mai 2020 23:18 - Sist endret 29. mai 2020 23:18