Referat HS møte den 29.04.2020

 

Sted og tid: https://discord.gg/ZsBrQ8c, 16:15-18:00

 

Tilstede: Morten, Ada, Helene, Isak, Jarl-Robin, Jørgen og Kathi

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gad,

  1. Godkjenning av innkalling: Godkjent

  2. Godkjenning av referat: Allerede godkjent

  3. Godkjenning av dagsorden: Godkjent 

 2. Økonomi

  1. HS diskuterte å søke om corona-støtte. Dette fører til at RF må sette seg ned for å se på hvor mye vi evt trenger for å gjøre opp for tap av inntekt.

  2. HS diskuterte mulige måter for å få et overslag/approksimasjon av hva vi har tapt av penger pga Corona stengingen.

  3. HS diskuterte å søke støtte til semesterstart, grunnet at det koster relativt mye for innkjøp av varer og annet.

  4. HS diskuterte eventuelt hva foreningen kan søke støtte til.

  5. HS diskuterte at vi må revidere budsjettet slik at det tar hensyn til omstendighetene. 

  6. Økonomien til RF ser bedre ut enn forventet, grunnet ingen drift, noe som fører til ingen driftskostnader i den stengte perioden.

  7. HS diskuterte også om diverse grunner til å søke støtte, som f eks tapt fortjeneste, reparasjon av dansegulv etc. 

  8. Etter diskusjon ble styret ble enig om å søke om 50.000kr.

 3. Ymse

  1. Psildefrokost - Det ble diskutert flere måter å holde psildefrokost, en tanke var Zoom, men folk snakker på discord, en annen var å streame det på Twitch. Dette temaet skal taes opp på neste HS møte.

Publisert 29. mai 2020 23:16 - Sist endret 29. mai 2020 23:16