HS-møte den 22.04.2020

 

Sted og tid: https://discord.gg/uUeKA3p, 16:15

 

Tilstede: Morten, Helene, Ada, Jørgen, Christina, Jarl-Robin, Silje

 

Samtlige gis talerett: Christina

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gad,

  1. Godkjenning av innkalling: Godkjent

  2. Godkjenning av referat: Godkjent

  3. Godkjenning av dagsorden: Godkjent

 

 1. Psildefrokost

  1. Foreslått at det holdes via zoom. 

  2. Uvisst om koret kan delta som vanlig

  3. Bjørneblest lager digitale videoer.

  4. Alt det vanlige vil skje, men digitalt. Utenom psildeshot

  5. Sildens tale, Travbanen, Formanns tale. Også trenger vi en konferansier.

 

 1. Genfors

  1. Folk må huske å kjøpe medlemskap før Genfors begynner.

  2. Dato er satt til den 13. mai, innkalling kommer den 28.april

  3. Genfors blir på Zoom, med digital avstemning.

  4. Inkluder DU i Zoom testen. 

  5. Helene har sendt en link til en dokument der HS-medlemmer kan sende vervbeskrivelse på norsk og engelsk!

 

 

 

 1. Ymse

  1. Flere lunsjer online, det blir nå holdt online lunsj på mandag, onsdag og fredag. 

  2. HS burde ha et eget møte angående økonomien til RF, mhp søknad om støtte for tapt inntekt. 

  3. Det ble foreslått et større digitalt måltid eller noe lignende.

Publisert 23. apr. 2020 16:21 - Sist endret 23. apr. 2020 16:21