HS-møte den 15.04.2020

 

 

Sted og tid: RF-discord , 16:15

 

Tilstede: Morten, Ada, Helene, Jarl-Robin, Silje, Jørgen, Kathi

 

Samtlige gis talerett:

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gad,

  1. Godkjenning av innkalling: Godkjent

  2. Godkjenning av referat: Godkjent

  3. Godkjenning av dagsorden: Godkjent

 

 1. Forventningsafklaring

  1. Kort gjennomgang under av hva vi forventer av oss selv/de rundt oss i HS.

  2. Forventer at alle melder om de ikke kommer i førstkommende HS møte.

  3. Blæstsjef forventer at hun skal bleste, på alle mulige kanaler, samt at informasjonen er lett tilgjengelig.

  4. Arrsjef har et lite dilemma, veldig vanskelig å ha arrangement dersom man ikke kan holde det. 

  5. Fagsjef forventninger til HS er at HS skal kunne være tilpasningsdyktig, samt bedre oppmøte på møter. 

  6. Formann forventer at man strekker seg litt utenfor sine egne ansvarsområder slik at ikke noen få sitter med veldig mye ansvar. Forventer at HS-medlemmer skal svare på mail. Utover denne perioden forventer Formannen at RF skal komme godt ut av Korona-pandemien.

 

 1. Digital Genfors

  1. Virker som om vi må ha digitalt genfors.

  2. HS har pratet om eventuelle løsninger samt på digital genfors samt snakket med folk som kan holde det pålitelig.

  3. HS diskuterte datoer, tid:før eksamensperioden, den 13. mai ble bestemt for øyeblikket. Invitasjonen må ut før 28.april.

 

 1. Ukesopplegg

  1. HS har gjennomført 1 uke med online opplegg.

  2. 5-6 stykker møtte opp til Lunch samt fagtimen, Spillkvelden var noe død.

  3. Det ble foreslått at vi har en overordnet person som holder styr på hvem som skal hva.

  4. HS diskuterte å holde en lunch med realistlista, det ble foreslått at det holdes neste uke på onsdag. 

  5. Det ble diskutert at HS burde flytte filmkveld fra Netflix til Zoom pga tilgang. flere alternativ burde også vurderer som f eks Youtube.

 

 1. Ymse

Publisert 23. apr. 2020 13:47 - Sist endret 23. apr. 2020 13:47