HS-møte den 01.04.2020

 

 

Sted og tid: Discord, 16:15

 

Tilstede: Morten, Helene, Ada, Odd Petter, Jarl-Robin, Silje, Isak, Joakim, Jan Ole og Jørgen.

 

Samtlige gis talerett: Joakim og Odd Petter 

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gad,

  1. Godkjenning av innkalling: Godkjent ved ja

  2. Godkjenning av referat: Godkjent ved ja

  3. Godkjenning av dagsorden som den står: Godkjent ved ja

 

 

 1. Generalforsamling

  1. Ingen ny informasjon fra UiO om når de evt skal åpne, det er vanskelig å sette ny GenFors dato. kan ikke ha original dato pga rekker ikke innkallingsfristen. 

  2. HS diskuterte eventuelle muligheter samt MULIGHETEN til å ha et online GenFors.

  3. Gitt at foreningen er stengt er det virkelig nødvendig å ha et nytt HS-styre. HS mener ja, slik at vi kan ha et nytt HS-styre klart til høsten.

  4. HS diskuterer forskjellig måter for å beholde anonymitet, samt legitimiteten bak GenFors ved at alle stemmer kun EN gang.

  5. Vurdere at Zoom skal kunne bli brukt for GenFors.

  6. Visse elementer av et digitalt GenFors burde diskuteres med DU

  7. Et ekstraordinært GenFors kan ikke vedta/endre lover, dvs at vi kan kun velge nye styremedlemmer på et ekstraordinært GenFors.

  8. Et forslag om at et medlem av HS skal starte en dialog med UiO om når Universitetet skal åpne/er forventet å åpne.

  9. Ada kontakter UiO angående punkt h.

 

 1. Alternative arrangement

  1. Vi trenger flere/klare planer for arrangement framover. Feks online social activities. Jarl-Robin og Silje har foreslått at de skal holde noen arrangement. 

  2. Det ble diskutert et slags lunch-rom online slik at man kan spise lunch online med RF’ere minst en gang i uken. 

  3. Det ble diskutert en ordning der RF i samarbeid med gruppelærere har faghjelp samt en krisehjelp til obliger.

  4. Noe annet som ble diskutert var en digital realfrokost/pub med professor. I hovedsak foredrag digitalt.

  5. HS diskuterte en ordning for fredagspub, mhp quiz. Helst i samarbeid med biblioteket slik at vi kan bruke zoomen deres.

  6. Det ble diskutert at HS-medlem skal være med å lage quizen der hvert medlem lager et par spørsmål selv. Det er 21 slides, så vi trenger 21 spørsmål. 

  7. Online lunchen vil bli på Zoom, på en fast dag helst.

   1. mandag - Mandag kl 1804-xxxx

   2. Tirsdag - Fagtime kl 14:00

   3. Onsdag - Lunch med Jarl-Robin <3<3<3<3<3 kl 12:00

   4. Torsdag - Spillkveld kl 1804 - 20:00++

   5. Fredag - Quiz kl 18:59, Zoom unntaksbiblioteket

   6. Lørdag - Noen som vil se film?

   7. Søndag -  Guds dag, felles bibellesing, med sekretær.

  8. HS skal passe på at folk ikke faller bort, pass på andre og inkluder.

 

 

 1. Trivsels Skjema

  1. HS diskuterte en slags innførings-pamphlet, RF ordbok slik at ny-interne kan komme seg inn i terminologien.

  2. SM-er burde prøve på å skape bedre forhold med funkene sine, slik at de får et bedre forhold og en bedre opplevelse i RF.

  3. HS må understreke at RF tar alle henvendelser om konflikter mellom interne svært seriøst, vi oppfordrer alle sammen til å ta opp alt som plager dere med internansvarlig.

  4. Viktig å skrive ned hva funkenes egentlige jobb er.

  5. Trivsel burde være primus faktor når det kommer til interne.

  6. Man burde sette opp visse tiltak slik at man begynner å snakke med nyinterne for å få dem med i RF samfundet.

  7. Mestere burde ta mye bedre hånd om sine funker 

 

 1. Ymse

  1. Fadder- Årsenhet

   1. Sliter med å få faddere til årsenhet, RF kan stille opp med flere faddere i dette området.

  2. Burde poste ukeplanen på interne siden i FB samt sende mail. Burde også oppfordre for at enkeltpersoner utenfor HS kan starte egne arrangement.

  3. HS har tatt varetelling, ringnes har gitt et forslag om at de kan ta tilbake varer med en viss holdbarhetsdato.

Publisert 15. apr. 2020 17:04 - Sist endret 15. apr. 2020 17:04