HS-møte den 18.03.2020

 

Tid og sted: 18. mars 2020 16:15–18:00, https://discord.gg/uUeKA3p

 

Tilstede: Ada, Morten, Isak, Jarl-Robin, Amund, Silje, Helene, Jørgen, Eirik

 

Samtlige gis talerett: Amund

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gad,

  1. Godkjenning av innkalling: Godkjent

  2. Godkjenning av referat(04.03.2020): Godkjent

  3. Godkjenning av dagsorden: Godkjent

 2. Genfors

  1. Vanskelig å ha Genfors pga sykdom, vurderes utsettelse eller at det skal bli avlyst. Man venter med en endelig avgjørelse før etter påske.

  2. HS diskuterte å sende en sen innkalling til Genfors, dette resulterer da i et sent Genfors.

  3. HS skal diskutere dette videre på møtet 1. april.

 3. Corona

  1. HS diskuterte eventuelle løsninger for å beholde samholdet innad i RF samt sosiale arrangement slik at folk ikke trenger å sitte alene eller isolert. Et eksempel er brettspill online/gaming kanal på discord. 

  2. HS diskuterte også en online fredagsquiz der man sitter sammen i discord, med eller uten en øl, og koser seg med en fredagsquiz.

  3. HS diskuterte også filmkveld online på discord.

  4. Økonomi

   1. RF har veldig mye varer som står på lager, disse kommer til å gå ut på dato og fører til tap av penger. HS ser på mulige løsninger på dette problemet. 

   2. HS setter av tid om 2 uker for å se videre på økonomien, folk er frabedt å kjøpe inn varer og bruksmateriale til kafeen, pga vi vet ikke når vi kan åpne kafeen igjen.

   3. Folk oppfordres til å gi inn oppgjørsskjema selv om de mangler Z-rapporter. 

 4. Ymse

Publisert 15. apr. 2020 17:06 - Sist endret 15. apr. 2020 17:06