HS-møte den 04.03.2020

Sted og tid: realistforeningens kontor, 16:15

 

Tilstede: Ada, Morten, Helene, Jarl-Robin, Silje, Geir, Kathi, Marius og Susanne.

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gar (29.01.20), Gad,

  1. Godkjenning av innkalling: Godkjent

  2. Godkjenning av referat (26.02.2020): Godkjent 

   1. Godkjenning av referat 29.01.2020: underkjent, må endre et element

  3. Godkjenning av dagsorden: Godkjent

  4. Marius får talerett: Godkjent ved akklamasjon

 2.  Internfest

  1. HS diskuterte hvilke internfester de ville ha.

  2. Det ble diskutert om det skulle inviteres flere forskjellige grupper.

   1. Det ble diskutert om MatNat skulle inviteres eller Nostra

  3. HS har flere datoer som ble diskutert for internfester som feks 18.april.

  4. Det ble diskutert flere typer arrangement for internarrangement slik som feks spillkveld.

  5. Vedtas enstemmig at det skal holdes 2 arrangement

  6. Vedtas ved flertall at det skal være en fest med alkohol og en uten,

  7. Vedtas ved flertall at vi inviterer Nostra til RF’s bursdag 18.04. 

 3. Glow

  1. RF hadde problemer med tilgang til bygget, RF måtte ut klokken 3, dette førte til at Glow ble avsluttet tidlig.

  2. HS diskuterte en hendelse på Glow, ta kontakt med sekretær om du trenger videre informasjon.

 4. Forening Fadder

  1. HS snakket om de forskjellige mellomlederne har funnet eller kan finne en forenings fadder for hver sin respektive gruppe.

  2. Det ble diskutert om å kanskje endre forenings-fadder ordningen til at den blir mer generell, litt slik som internansvarlig fungerer.

 5. EA-møte

  1. Formann snakket kjapt om hva de gjennomgikk på EA-møte.

  2. Kjellermester snakket om at det ble diskutert med EA om utvidet tilgang på fredag pga Fredagspub-

 6. Handlingsplan

  1. HS diskuterte handlingsplanen for hvordan håndtere seksuell trakassering.

  2. Diskuterte at handlingsplanen skal først og fremst være for Kjellerstyret pga det er der det trengs først. Skal prøve å få den klar for Genfors.

  3. Det blir sendt ut invitasjon til neste KS-møtet alle oppfordres til å komme.

 7. Ymse

  1. Brannvernkurs

   1. Neste onsdag klokken 17.00 er det et brannvernkurs for RF-kjelleren dette tar mellom 1 til 2 timer. Alle interne oppfordres til å møte opp, gitt at du har mulighet og er ansvarsperson SKAL du møte opp.

Publisert 19. mars 2020 16:46 - Sist endret 27. apr. 2020 11:42