HS-møte den 26.02.2020

Sted og tid: realistforeningens kontor, 16:15

 

Tilstede: Ada, Morten, Helene, Isak, Jarl-Robin, Silje, Kathi og Jørgen

 

Dagsorden

 1. Gai, Gar, Gad

  1. Godkjenning av dagsorden: Godkjent ved akklamasjon

  2. Godkjenning av referat 05.02.2020: Godkjent ved aklamasjon

  3. Godkjenning av dagsorden:  Godkjent som den står

 2. Generalforsamling

  1. Hs diskuterte GENfors

   1. Dato for genfors ble diskutert, HS ble enig om den 22.april.

 

 1.  Ares

  1. HS har problem med Ares, de har ikke betalt leie for et år.

   1. HS diskuterte eventuelle endringer ved leiekontrakten for Ares, eventuelt sette opp leien, dette kan ses på videre.

  2. Det ble diskutert om hvordan Ares kan benyttes bedre som en eventuell ressurs for kafeen.

  3. HS diskuterte å eventuelt sette opp et eventuelt møte med Ares for å ha en dialog om de eventuelle problemene HS har med Ares, (ubetalt leie OSV.)

 

 1.  Felles internfester

  1. HS diskuterte flere Nostra arrangement. Samt hvordan få tilbake Postus (Og hvem har Postus?)

  2. Det ble diskutert hva man kan gjøre på RF sin bursdag, det ble diskutert og ønsket kake. Helst med flere NatMat foreninger.

  3. De ble diskutert om man skal slå sammen de to festene til en, dette er for å gjøre det lettere for foreningen.

  4. Punktene over burde diskuteres videre på neste møte.

 

 1.  Ymse

  1. Blæst

   1. Alle arrangement skal bli presentert for Blæstsjef minst 3 uker eller helst 1 måned før. Ellers blir det mest sannsynlig ikke blæstet pga plakat mester trenger tid. 

  2. PC

   1. Foreningen trenger flere PC-er, MatNat er ikke interessert i å gi foreningen flere PCer, derfor må de skaffes på et annet vis. Grunnen til dette er at maskinene vi har er trege, noe som hindrer arbeid, samt at UiO nettet ikke aksepterer windows 7 nettet.

   2. Vil at PCer skal kjøres på Windows 10. Vil også at det helst skal være stasjonære PCer. 

  3. DU

   1. Få HS-medlemmer har møtt DU-medlemmer, det ble foreslått at DU skal bli invitert til neste HS møte slik at de nye HS-medlemmene blir introdusert til dem. 

  4. Silde/Euro

   1. Det ble diskutert om dersom vi inviterer Kyb til psildefrokost så skal de arrangere Eurovision. De skal da bli invitert som betalende gjester.

  5. Koret

   1. Koret har forespurt om de kan sette opp Ursi canentes som en undergruppe, veldig likt Regi. Dette er relativt stor sak, noe som betyr at dette mest sannsynlig er en GenFors sak. 

   2. HS diskuterte de eventuelle lovendringene dette ville ha medført samt hva koret har forespurt.

    1. Det ble diskutert eget medlemskontingent for koret.

    2. Det ble foreslått at Koret blir fjernet fra RF lovene, dette er en av de letteste løsningene og det vil gi Koret mer autonomi.

     1. Et argument for denne endringen er at det ville ha blitt lettere å søke støtte for Koret.

   3. Det at koret blir “fjernet” fra RF lovene betyr det at de ikke lenger kan be om støtte like lett lett fra RF.

   4. Koret burde ta kontakt med DU for å høre om endringene de har foreslått kan gjennomføres.

   5. HS foreslår at dette burde gjøres likt Biørnebles.

  6. Ks-møtet 02.03.2020

   1. Alle som kan oppfordres til å møte på neste KS-møte, pga det er en videreføring av sist KS-møte om lovendring anngående seksuell trakassering.

   2. Kan hende at Regi trenger hjelp etter KS møtet pga regi møtet blir avlyst så Regi-medlemmer kan være med på KS møtet

Publisert 7. mars 2020 22:48 - Sist endret 7. mars 2020 22:48