HS-møte-den-05.02.2020

Sted og tid: realistforeningens kontor, 16:15

 

Tilstede: Ada, Morten, Helene, Jørgen, Silje, Jarl-Robin, Kathi og Isak.

Dagsorden

 1. Gai,Gar,Gad, Gar-EOH

  1. Godkjenning av dagsorden: Godkjent

  2. Godkjenning av referat: Budsjettpost må revideres, ikke klappet inn.

  3. Godkjenning av dagsorden: Godkjent som den står

  4. Godkjenning av referat-EOH: Godkjent

 2. Kafénettside

  1. Hs anbefaler at kafe oppretter en nettside på nettsiden RF allerede har, men kan opprette en link fra kafe.realistforeningen.no som peker til nettsiden.

  2. Hs anbefaler at vev-mester ser på mulige måter for å “streamline” nettsiden.

 

 1. Budsjett

  1. HS diskuterer det reviderte budsjettet.

   1. Lønninger for alle som jobbet i høst har ikke blitt ført, foreningen har ikke registrert det. SPF fakturaer må oppsøkes.

   2. HS diskuterte saluttkurs, det ble foreslått at foreningen skal betale for kurset, i steden for at saluttkurs deltakerne jobber inn pengene igjen, grunnet at det blir upraktisk og urimelig om folk skal betale for å være SM’er selv. Det ble foreslått at en ny post burde bli satt opp i budsjettet for å dekke saluttkurset til de frivilige. Det ble også diskutert om det skal søkes støtte for finansiering av saluttkursene.

   3. Busjettet som det står pr dags dato samt er vedlagt i referatet ble godkjent ved akklamasjon.
     

  2. HS diskuterte søknader om støtte

   1. Viktig at alle leverer rapportene sine slik at foreningen kan søke om støtte tidsnok.

   2. Foreningen må begrunne hvorfor den har en stor egenkapital når den søker etter penger fordi da øker det sjansen for at støttegiverne aksepterer det.

   3. HS diskuterte om Glow burde få en egen faktura, slik at det kan lettere holdes styr på hvor mye som Regi kan bruke, samt for å gi et argument for hvorfor man burde få støtte for Glow.


  

 1. Ymse

  1. Ventilasjon

   1. RF kjelleren skal ha ventilasjon ved alle bibliotekets åpningstider. 

   2. Personen med nøkkelansvar skal kontakte vaktsentralen om kjelleren stenges lenge før bibliotekets normale stengetid.

 

  1. HS-bar

   1. Ble enig om at HS skal stå i baren den 03.04.2020.

   2. ØU leder er frikjent fra dette arbeidet.
     

  2. Foreningsdagen

   1. Styrende må sende en informativ tekst som forklarer de forskjellige gruppenes oppgaver på både Norsk og Engelsk.

  3. Brannkurs

   1. HS må sjekke at alle som jobber som frivillig med relevante ansvars verv skal ha brannsikkerhetskurs og førstehjelpskurs.

   2. HS diskuterte nytt førstehjelpsskrin, hvorav at interne skal lære hvor skrinet er.

  4. Konsekvenser av manglende bilag

   1. HS diskuterte mulige konsekvenser for manglende bilag, en av konsekvensene diskutert var at dersom ansvarspersoner ikke leverer bilag i tide så bør de eventuelt fjernes fra vervet.

Publisert 26. feb. 2020 17:14 - Sist endret 26. feb. 2020 17:14