HS-møte den 29.01.2020

Sted og tid: realistforeningens kontor, 16:15

Tilstede: Ada, Morten, Helene, Jørgen, Silje, Jarl-Robin og Isak

Dagsorden:

 

 1. GAI, GAD, GAR

Godkjenning av innkalling: Godkjent

Godkjenning av dagsorden: Godkjent

Godkjenning av referat: Godkjent referat 22.01.20, EOH referat ikke godkjent.

 

 

 1. BUDSJETT

  1. HS diskuterer budsjett

   1. Det ble diskutert at det var ingen god måte å skille gilde pengene nøyaktig.

   2. Salg av drikkebonger vil gå ned fra i fjor til i år. Dette kan medføre at salg av øl blir litt høyere i år

   3. ØU burde sette av mer penger til plaster/bandasjer, dette gjelder også for driftsmaterialer.

   4. Blitt budsjettert litt for lite til Husbjørnen i følge Blæstsjef.

   5. Arr budsjettet ligger spredt under flere poster, dette gjør at det blir noe vanskelig å lese av hvor mye arr har ved første øyekast.

   6. Artisthonorar ble diskutert, enten 0 eller en grei sum slik pga da kan man evt leie inn et band. Betalingsmåte av band ble også diskutert.

   7. Det er flere poster som burde gåes gjennom, Støtte fra kulturstyre, MatNat og andre.

   8. Uttak av sprit er feil. Foreningen drikker for mye mer enn det som er ført. Se over uttak av sprit. Bruker en del akevitt til forskjellige arrangement. Antar at noe har blitt ført feil eller ikke ført i det hele tatt.

   9. Innkjøp av øl har gått ned betraktelig, dette er rart med tanke på at resten av salgslistene har holdt seg ganske konstant. Det skal derimot merkes at vi ikke har fått inn alle oppgjørsskjemaer.

   10. Salgstallene er slik de skal, vår-tallene er litt vanskelig å holde organisert.

   11. Biørnegildet burde etter neste gilde sette opp et eget visma budsjett. 

   12. Det ble diskutert hvor mye man gir til professorer etter de har holdt foredrag i “kjellern”. HS diskuterte videre økonomien til Fag.

   13. Arr trenger bedre oversikt over hva de blir tildelt av midler.

 

 1. HS-fredagspub

  1. Folk må notere ned datoer slik at den kan bli på en passende dato. Gjerne slik at det ikke skal bli ekstra stress. Burde gjøres så fort som mulig.

 

 1. FORENINGSDAGEN

  1. VIl få med mest mulig folk 

  2. Blæst trenger hjelp til nedrigg.

  3. Bruk RF laptop til det den skal brukes til på foreningsdagen.

  4. Mangler ⅔ gruppebeskrivelser, dette må gjøres raskt for å få best mulig brosjyre. 

  5. Sender Amund til opprigg.

 

 1. YMSE

  1. Nostrabrunch

   1. Alle må legges inn i Nostra FB gruppe for info osv

   2. Diskuterte om SM'er burde være med i Nostra gruppen på FB (Den som faktisk brukes)

   3. Skal SM’er være med: Enstemmig godkjent

Publisert 15. mars 2020 14:17 - Sist endret 15. mars 2020 14:17