HS-møte 22.01.2020

 


Sted og tid: realistforeningens kontor, 16:15

Tilstede: Ada (Formann) Morten (Sekretær), Isak (ØU-leder), Jørgen (Arrsjef), Helene (Blæstsjef), Kathi (Fagsjef), Henrik (Korleder), Odd-Petter og Henrik, Iver.  

 

 

Dagsorden:

 1. Gai, Gad, Gar

Gai: Godkjent,

Gad: Godkjent som den står,

Gar: ikke godkjent, skal revideres.

 

1.a Godkjenning av talerett for Henrik, Iver og Odd-Petter, Godkjent


 

 1. Gullkort

Vedtar at alle tre avtroppende som er KM, ØU-leder og Formann får gullkort
Jarl-Robins argumentasjon holder vann

 

 

 1. Semesterstart

-Blæstet i feil forelesninger
- Litt dårlig Ide med baren nede, neste gang mer sikkerhet rundt baren,  pga folk gikk inn og hentet seg drikke.

-Ta relevante ting med de andre styrene.

-Vektere ble hyret inn og møtte ikke opp, nye ordninger som ikke fungerer.

-Annet taes med KS eller ARR

-Mye rot på mandag siden det ble ikke ryddet. Kafesjef og andre i HS måtte kaste søppel fra festen. Evt skaff et bedre søppeldoktrine.

-Problemet var også dårlig kommunikasjon der 


 

 1. Nyinternfest

 

-Mat på nyinternfesten til nyinterne og de som jobbet på Semstart.

-Rundt 2000 kr i budsjett.

-Forslag om billigere øl til nyinterne og de som jobbet på Semstart.

-Evt lag baffler til de nye interne.

-Sende oversikt over nye interne,, undergruppeledere har lister med alle de nye interne, sendes til internansvarlig. 

 

 1. Innklappinger

May-Line Bergtun som plakatmester: innklappet

Susanna Ferizi som redaktør av husbjørnen: innklappet
Ole Ivar Ulven som vaktmester: innklappet

Anders Søberg som BM: innklappet


 

 1. Internkort

-Folk må fylle inn slik at sekretær kan sende skjemaet videre.


 

 1. Budsjett

-Skal bli spikret fast der ØU-leder gjør det likt som i fjor, viktig at fag og Arr er
med og har en samtale med ØU slik at budsjettet kan bli så riktig som mulig.

-Isteden for å bruke penger på tull så burde vi bruke penger på relevante ting.

 

 

 1. Kafé Saker

  1. Kjøpekraft

-Kafe vil ha tall slik at de vet hva de kan kjøpe/deres kjøpekraft.
-Dersom Kafé tjener mer enn antatt kan organet få større budsjett.

 

  1. Baffel-uke
   -Iver vil ha hjelp til Baffel-Uken, pga mangel på funker. Baffel-uke er noe alle burde bli med på siden det er omtalt som morsomt og skaper hygge mellom medlemmer.

-Trenger hjelp på sluttskift

 

 1. Ymse

  1. Foreningsdag

-Foreningsdag neste Torsdag, trenger flere folk, helst en fra arr og en fra kafeen.

 

  1. Hyttetur

-Hyttetur mellom 27.03 til 29.03. Uken etter midtveis, midtveis uke 12 hyttetur uke 13.

  1. Nøkler

-De som mister nøkler må kanskje betale en liten bot, en grei sum. 

-Kodelås til kontoret evt.

-Snakket om hva skifte av nøkler ville ha kostet.

-Trenger flere nøkler, evt for BM’er pga de må låse div dører på sluttskift samt åpne dem på startskift.

 

  1. Realistforeningens bursdag

-RF sin bursdag er i år på en lørdag, evt feire den på et morsomt vis som feks internfest.

 

Publisert 6. feb. 2020 18:21 - Sist endret 6. feb. 2020 18:21