HS-møte 18.11.19

Sted og tid: RF- kontoret, 12:00

Tilstede: Ada, Morten, Kathiravann, Silje, Jørgen, Isak, Jarl-Robin, Helene

 

 1. GAI, GAD

  Godkjent, innkalling

  Godkjent dagsorden

 

1.a Talerett

Talerett gis til Kathiravann Sellathurai Pathmanathan 

 1.  KONSTITUERING

 

 1. Alle i det nye styret takket ja til sitt nye verv


 

 1.  KOMMUNIKASJON

 

 1. Alt viktig skal sendes på mail.

 2. Svar innen 24 timer.

 3. NB alle må lese mail daglig.

 


 

 1.  EOH

 

EOH-  Må finne en passende dato samt sted. Det sendes ut skjema for å finne noe som passer.

 

 1.  REKRUTTERING

 

 1. Rekruttering på våren

  1. Hvordan?

  2. Kranførerkurs, prøve å innføre mer av det.

   1. 1 for internasjonale og 1 for “lokale”.

 2. Prøve å appellere til de som ikke er partymennesker.

  1. Spillkveld, filmkveld etc

 3. Prøv å få i gang ikke-intern arrangement i et forsøk på å rekruttere interne

 4. Problematisk å holde alle møter under Mandag,

  1. Regi vurderer å flytte til tirsdager.

  2. Alle sørger for å informere funker godt om at møtene er ferdig 19:00 og det er lurt å møte etter det.

 5. Styret diskuterte hvordan vi skal beholde gamle funker, foreslås at ansvar for at funker kommer på Mandag o.l. delegeres på passende måter innenfor hver undergruppe.

 6. Styret diskuterer hvordan man skaper mer samhold mellom funker.

 7. Prøve å gjøre noe mer ut av mandager, gi det et slags arrangement fra tid til annen

 8. Søk etter penger til brettspill, argument: Vi vil lage et bedre samhold, som ikke avhenger av fest.

 9. Tiltrekking av folk/ potensielle funker, flere arrangement, mer gratis mat?

 10. Reklamering for klein søndag, hva det er, sted, når osv, sammen med internfest info

 11. Informere om drikker vi har i kafeen, gjerne ved appellerende bilder.

 12. Spør biblioteket om vi kan lage bjørne fotspor fra inngangen ned til RF.

 13. Godkjenning av banner (fra Anti), er det egentlig brukbart? 

 14. Gratis varm drikke på starten av året for å reklamere for RF

  1. Når: De første forelesningene

 15. Spør de andre foreningene om lov for å være/reklamere på deres område.

 16. Prøv å gjør noe med foreninger som ikke har en kjeller.

 17. Finn flere internasjonale faddere, helst gamle RF-ere

 18. Kurs i hvordan komme lett inn i studiehverdagen, via RF.

 19. Branding av RF, ikke bare frivillig arbeid, men også et samfunn.

 20. Prøve å reklamere for andre aspekter med RF, det er ikke bare en bar, man har også de andre gruppene.

 21. Prøv å reklamere mer for intern mandag, få med flere av de nye interne.

 22. Prøv å få hver av gruppene til å være mer “personlig”/menneskelig slik at man kan få et bedre forhold mellom “sjef” og “arbeider”.


 

 1.  INTERNASJONAL FADDERUKE

 

 1. Snakk med fadderkoordinator og prøv å samkjøre et opplegg med henne.

 2. Alle forsøker å finne kandidater til å være fadder.

 3. Finn datoer for januar, semesterstart dag, når passer kranfører kursene, internasjonal faddergruppe.

 

 1. BUDSJETT

 

 1. Styret diskuterte ølsalget, og mulige forbedringer.

 2. Genfors 2018, store internfest utgifter, 2019, mindre internfest utgifter

 3. Dette betyr at vi kan bruke litt mer på internfester.

 4. Budsjett dokumentasjon skal være ferdig innen satt dato.

 5. Pub med professor, vurder å skaffe flere interessante professorer for å øke oppmøtet som igjen vil føre til mer salg?

 6. Forbedre budsjettet, Isak skal sette seg ned å se på abnormalitetene.

 7. Mye utgått øl på lager, problem som må fikses.

 8. Bedre opplæring av funker, spesielt håndtering av varer og kassen.

 9. Gjøre dette for å få mindre diff.

 10. Standardisering av bar og kafe oppgaver, samt serverings mengde for å minske svinn.

 11. Sette opp et godt budsjett pr undergruppe, ledere må meddele hvor mye de vil ha, deretter skal budsjettet lages samt bli godkjent av HS. Gjerne tenk over hva de forskjellige gruppene vil ha, slik at HS kan få en god tilnærming til hva gruppene i RF trenger.  

 

 1. NESTE SEMESTER

 

 1. Diskuterte neste semesters vakter/vaktliste, vi trenger flere vakter.

 2. Bedre dialog mellom blæst og vakt, relatert til at vakter er ikke lett å få tak i på kort varsel. 

 

 1. INTERNFESTER

 

 1. Flere internfester

 2. Få bedre oppmøte

 3. Få en slags kalender rundt internfester, bedre datoer

 4. Forbedre planlegging rundt intern-fester, relatert til datoer.

 5. Prøve å replikere suksessen til Mini-vegas 

 6. Mer internfest på høsten enn på våren.

 7. Alle intern-fester trenger ikke å koste mye.

 8. Se om noen av gruppene i RF vil arrangere internfest.

 9. Ha internfester med andre foreninger


 

 1. NYE ARRANGEMENT

 

 1. Mer arrangement rundt kafe tid

 2. Miniforedrag med foreleser?

 3. Arrangement som skjer i kafe tid kan være bra, pga da får vi reklamert RF

 4. Prøv å få tak i gruppelærere rundt obligtid, bait, gratis kaffe osv.

 5. Prøv å få tak i foreleser, gratis kaffe for foreleser?

 6. Abels tårn i kjelleren? Argument, bedre lyd, kafe, koselig og reklame for RF. 

 1. JULEBORD

 

 1. Alle som kan bidra skal bidra

 2. Øystein Larsen, spør han om howto mat.

 3. Spør om å låne kjøkken i Abel

 4. Ekstraordinært Genfors, før maten blir servert.

 5. Kommer planleggingsmøte senere for av- og påtroppende HS

 

 1. TAUSHETSPLIKT

 

 1. De som er tilstede signerer.

 2. Alle som ikke har signert må signere taushetsplikt

13. YMSE

 1. Hyttetur, muligens etter midtveis, helst på en partallsuke, tilpass budsjettet for antall deltagere. 

  1. Ta med egen mat som et alternativ?

  2. Vegetarmat i steden for vanlig mat?

 2. Gamliskveld, kombiner med en fredag i midtveis

Publisert 25. jan. 2020 13:44 - Sist endret 25. jan. 2020 13:44