Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Realistforeningens ekstraordinære

generalforsamling H2017

 

RF-kjelleren, Vilhelm Bjerknes’ hus

15.09.17

 

Vi kaller med dette inn til ekstraordinær generalforsamling i Realistforenin-

gen, fredag 15. september klokken 21.00. Generalforsamlingen vil finne sted

i Realistforeningens kjeller i Vilhelm Bjerknes hus.

 

Forslag om lovendringer og andre saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være Hovedstyret i hende og offentliggjøres 5 virkedager før. Desisjonsutvalget kan fremme endringsforslag inntil 48 timer før generalforsamlingen. Lovendringsforslag kan ikke behandles på ekstraordinær generalforsamling.

 

Forslag til dagsorden finner dere under.

 

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Godkjenning av dagsorden

  3. Valg av ordstyrer og referent

  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen

  5. Valg av tillitsvalgte

5.a. Fagsjef


 

Publisert 1. sep. 2017 20:55 - Sist endret 1. sep. 2017 20:55