Styret

PsyDoc styret er nå fulltallig, men er alltid glad for ideer og hjelp til arrangement. Ta kontakt dersom du vil hjelpe eller har ideer.

Styreleder:
Bettina Nielsen

e-post: bettina.nielsen@psykologi.uio.no
Johanna Katarina Blomster
Nestleder:
Johanna Katarina Blomster

e-post: j.k.blomster@psykologi.uio.no
Ragnhild Bø
Styremedlem:
Ragnhild Bø
e-post: ragnhild.bo@psykologi.uio.no
Styremedlem:
Vidar Ulseth

e-post: vidar.ulset@psykologi.uio.no
Styremedlem:
Felix Anker Klein

e-post: f.a.klein@psykologi.uio.no
Styremedlem:
James Michael Roe

e-post: j.m.roe@psykologi.uio.no
Published Apr. 29, 2014 12:43 PM - Last modified Feb. 23, 2017 10:24 PM