Samarbeid

PsyDoc er et ledd i en større organisering av PhD-kandidater og Post-docs lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

UiODoc

UiODoc er stipendiatenes interesseorganisasjon ved UiO, og jobber for felles faglige, universitetspolitiske og sosiale interesser. De arrangerer debatter og foredrag av felles faglig og utdanningsmessig interesse for deres målgruppe, i tillegg til å jobbe opp mot ledelsen for å løfte opp problemer og ønsker. De ønsker å knytte kontakt mellom alle typer representanter på institutt og fakultet som representerer Ph.D-er eller midlertidig vitenskapelige ansatte (mva). De er det overordnede organet for alle lokale under organisasjoner, som PsyDoc, MedDoc osv.

 

Stipendiatorganisasjonene i Norge er den øverste organisasjonen for alle stipendiat organisasjoner i Norge. De jobber med å sikre at doktorgradsprogrammer i Norge holder en god standard, finansiering, veiledning og sikre gode arbeidsforhold. 

 

Stipendiatorganisasjonen for alle PhD'ere og Post-doktorer i Europa. De holder til i Brussel og jobber for å sikre gode arbeidsforhold for alle dets medlemmer, at PhD programmer i Europa holder en viss standard og fascilitere nettverksbygging mellom unge forskere i Europa.

Published Apr. 29, 2014 12:43 PM - Last modified Feb. 23, 2017 10:59 PM