Tillitsvalgte Parat UiO

Den lokale tillitsvalgte er din nærmeste kontakt som medlem i Parat UiO, både når det er ting du lurer på og når du trenger hjelp.

I tillegg til å være kontaktpunkt for medlemmene deltar den lokale tillitsvalgte i fakultetenes/enhetenes drøftings- og informasjonsmøter.

Ofte holdes det også lokale medlemsmøter og den lokale tillitsvalgte sender ut informasjon om lokale møter og saker.

 

Hovedtillitsvalgt

 
Ariel Sevendal
 
 

Det humanistiske fakultet

 

Fridtjof Jerve

Fakultetssekretariatet - Studieseksjonen

 

Ásta Helgadóttir

Fakultetssekretariatet - Studieseksjonen

Bilde av Ásta Helgadóttir

 

Det juridiske fakultet

 

Kari Amby Røine Hegerstrøm

Admininstrasjonsseksjonen

 

Ken Erling Jensen (vara)

Økonomiseksjonen

Ken E. Jensen (Foto: Jan Unneberg)
 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

Ariel Sevendal

Hovedtillitsvalgt

 

 

Det medisinske fakultet

 

Ariel Sevendal

Hovedtillitsvalgt

 

 

Det odontologiske fakultet

 

Ariel Sevendal

Hovedtillitsvalgt

 

 

 
 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 

Ariel Sevendal

Hovedtillitsvalgt

 
 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

 
Ariel Sevendal  

Annette Hjelmevold (vara)

Pedagogisk forskningsinstitutt

 

Naturhistorisk museum

 

Nils-Petter Bergersen

Botanisk Hage

Nils-Petter Bergersen (Foto: Jan Unneberg)
 

Kulturhistorisk museum

 

Kristian Omnes

Administrasjonen

Kristian Omnes (Foto: Jan Unneberg)
 

Universitetsbiblioteket

 

Pål Eiolf Kvarving

HumSam-biblioteket

 
 

Ledelsen og støtteenheter

 

 

 
 

Eiendomsavdelingen

 

Marius Heimly Amundsen

Seksjon for bygningsdrift

 

Younas Mohammad Ibrahim (vara)

Seksjon for fellestjenester

 

 

USIT

 

Knut Ottersen

 

 

 

Universitetets barnehage

 

Venke Fonstad

Barnepleier

 

 

Publisert 4. apr. 2013 16:06 - Sist endret 16. sep. 2022 10:52