Tillitsvalgte Parat UiO

Den lokale tillitsvalgte er din nærmeste kontakt som medlem i Parat UiO, både når det er ting du lurer på og når du trenger hjelp.

I tillegg til å være kontaktpunkt for medlemmene deltar den lokale tillitsvalgte i fakultetenes/enhetenes drøftings- og informasjonsmøter.

Ofte holdes det også lokale medlemsmøter og den lokale tillitsvalgte sender ut informasjon om lokale møter og saker.

 

Hovedtillitsvalgt

 
Asle Fredriksen
 

Det humanistiske fakultet

 

Bjarne Skov

Fakultetssekretariatet - Studieseksjonen

Bjarne Skov (Foto: Jan Unneberg)
 

Det juridiske fakultet

 

Kari Amby Røine Hegerstrøm

IT-seksjonen

 

Ken Erling Jensen (vara)

Økonomiseksjonen

Ken E. Jensen (Foto: Jan Unneberg)
 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

Tom Arild Caspersen

Farmasøytisk institutt

 

Berit Løken Berg (vara)

Institutt for geofag

 
 

Det medisinske fakultet

 

Deborah Ann Arnfinsen

Institutt for helse og samfunn

 

 

 
 

Det odontologiske fakultet

 

Tordis Juul

Klinikk for allmenn odontologi - voksen

Tordis Juul (Foto: Jan Unneberg)

 

 
 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 

Asle Fredriksen

Hovedtillitsvalgt

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

 

Annette Hjelmevold

Pedagogisk forskningsinstitutt

 

 
 

Naturhistorisk museum

 

Nils-Petter Bergersen

Botanisk Hage

Nils-Petter Bergersen (Foto: Jan Unneberg)

 

 
 

Kulturhistorisk museum

 

Kristian Omnes

Administrasjonen

Kristian Omnes (Foto: Jan Unneberg)

 

 
 

Universitetsbiblioteket

 

Pål Eiolf Kvarving

HumSam-biblioteket

 
 

Ledelsen og støtteenheter

 

Lars Solheim

Avdeling for fagstøtte

 
 

Eiendomsavdelingen

 

Marius Heimly Amundsen

Seksjon for bygningsdrift

 

Younas Mohammad Ibrahim (vara)

Seksjon for fellestjenester

 

USIT

 

Kristian Rikvold-Jess

IT-direktørens stab

 

FSAT

 

Sven Petter Myhr Næss

Gruppe for FS, GAUS og RUST

 

Universitetets barnehage

 

Venke Fonstad

Barnepleier

 

 

Publisert 4. apr. 2013 16:06 - Sist endret 3. okt. 2017 13:21