Styret i Parat UiO 2017-2018

Styrets sammensetning er nedfelt i Parat UiOs vedtekter (pdf).

 

Asle Fredriksen (leder)

Hovedtillitsvalgt Parat UiO

Lars Solheim (nestleder)

Fagstøtte
Forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering

 
   

Marius Heimly Amundsen

Eiendomsavdelingen
Nedre Blindern

 

Tom Arild Caspersen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Farmasøytisk institutt

 

Kari Amby Røine Hegerstrøm

Det juridiske fakultet
IT-seksjonen

 

Anne G. Innes

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for geofag

Anne G. Innes (Foto: Jan Unneberg)

Tordis Juul

Det odontologiske fakultet
Klinikk for allmenn odontologi - voksen

Tordis Juul (Foto: Jan Unneberg)

Remi Aleksander Nielsen

Naturhistorisk museum
Seksjon for Botanisk Hage

 

Kristian Omnes

Kulturhistorisk museum
Seksjon for administrative støttetjenester

Kristian Omnes (Foto: Jan Unneberg)

Espen Petersheim

Det medisinske fakultet
Makroskopisk anatomi og biologisk antropologi

 

Ariel Sevendal

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Studieadministrasjon

 

 

 

Younas Mohammad Ibrahim (1. varamedlem)

Eiendomsavdelingen
Vakt- og alarmsentralen

 

Britt-Marie Forsudd (2. varamedlem)

Det humanistiske fakultet
Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Elisabeth Aronsen (3. varamedlem)

Naturhistorisk museum
Administrasjonen

 

 

Publisert 28. apr. 2017 11:04 - Sist endret 21. mars 2018 14:19