Styret i Parat UiO 2022-2023

Styrets sammensetning er nedfelt i Parat UiOs vedtekter (pdf).

 

Ariel Sevendal (leder)

Hovedtillitsvalgt Parat UiO

 

Asle Fredriksen (nestleder)

Eiendomsavdelingen
Vakt- og alarmsentralen

   

Kari Amby Røine Hegerstrøm

Det juridiske fakultet
Administrasjonsseksjonen

Younas Mohammad Ibrahim 

Eiendomsavdelingen
Vakt- og alarmsentralen

Anne G. Innes

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for geofag

Kristian Omnes

Kulturhistorisk museum
Avdeling for økonomi

Knut Ottersen

USIT
Seksjon for nettdrift

 

Publisert 28. apr. 2017 11:04 - Sist endret 7. nov. 2022 15:56