Styret i Parat UiO 2021-2022

Styrets sammensetning er nedfelt i Parat UiOs vedtekter (pdf).

 

Asle Fredriksen (leder)

Hovedtillitsvalgt Parat UiO

Ariel Sevendal (nestleder)

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Studieadministrasjon

 

 

 

Øystein Gjermshusengen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Farmasøytisk institutt

Bilde av Øystein Gjermshusengen

Kari Amby Røine Hegerstrøm

Det juridiske fakultet
IT-seksjonen

Younas Mohammad Ibrahim 

Eiendomsavdelingen
Vakt- og alarmsentralen

Anne G. Innes

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for geofag

Remi Aleksander Nielsen

Naturhistorisk museum
Seksjon for Botanisk Hage

Geir Nilsen

Det humanistiske fakultet

Økonomiseksjonen

Bilde av Geir Nilsen

Kristian Omnes

Kulturhistorisk museum
Seksjon for administrative støttetjenester

Knut Ottersen

USIT
Seksjon for nettdrift

Elisabeth Aronsen 

Naturhistorisk museum
Administrasjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 28. apr. 2017 11:04 - Sist endret 13. apr. 2021 12:53