Tillitsvalgte og styret ved Parat UiO

Den lokale tillitsvalgte er din nærmeste kontakt som medlem i Parat UiO, både når det er ting du lurer på og når du trenger hjelp.

I tillegg til å være kontaktpunkt for medlemmene deltar den lokale tillitsvalgte i fakultetenes/enhetenes drøftings- og informasjonsmøter.

Ofte holdes det også lokale medlemsmøter og den lokale tillitsvalgte sender ut informasjon om lokale møter og saker.

 

Styret består av 14 medlemmer, 11 faste og 3 vara.