Årsmøte 2018

Parat UiO avviklet sitt årsmøte 13.mars med rundt 35 medlemmer tilstede.

Åse og Gry fra NHM venter på at leder og nestleder skal starte årsmøtet.

Foto: Elisabeth Aronsen

Årsmøtet er Parat UiOs høyeste organ og ble holdt slik vedtektene fastsetter. Styrets årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent og valgstyrets forslag ble vedtatt. Leder Asle Fredriksen ble gjenvalgt. Referat fra møtet blir linket opp her når det er ferdig.

 

Før årsmøtet var det som vanlig middag. I år tok vi opp den gamle tradisjonen med lapskaus og wienerbrød. Som underholdning til maten fikk vi et gnistrende foredrag om utviklingen som førte fram til vår norske demokratiske arbeidslivsmodell og hvilke farer som truer den også her på universitetet. Organisasjonspsykolog Roald Bjørklund ved Psykologisk institutt  ser utviklingen mot foretak (slik som sykehusene er organisert) som et ledd i New Public Management. 

Han konkluderte med at:

«New Public Management (NPM) på universitetene undergraver demokratiske prosesser som bygger på idealene i den franske revolusjonen, ettervirkninger av børskrakket i 1929, utvikling av Hovedavtalens prinsipper og den norske demokratiske arbeidslivsmodellen.»

og avsluttet med oppfordring til oss i Parat om å motvirke dette

ved "...å bidra til at informasjon om dette, bevisstgjøring, drøfting og forhandlinger, skaper motkrefter som fremmer demokratiske prosesser ved UiO."

Se hele hans Power Point presentasjon: "New Public Management (NPM) er i ferd med å undergrave den norske demokratiske arbeidslivsmodellen."

 

Foredraget minnet oss på at medbestemmelse ikke er en selvfølge og hvor viktig det er å styrke foreningen ved å øke medlemstallet. Parat UiO setter stor pris på alle som står på og verver nye medlemmer! Det passet derfor å avslutte kvelden med å trekke ut årets verver og vervede.

 

Vinneren av reisegavekort ble Lars Martin Hanssen ved Kulturhistorisk museum. Trude Kristine Johansen ved Eiendomsavdelingen ble trukket ut blant de vervede og vant en tursekk med drikkeflaske.

Se hvordan du kan bidra til foreningens vekst og kanskje vinne neste år.  
 
 

 

Publisert 28. mars 2018 12:27 - Sist endret 28. mars 2018 12:27