Forsvar arbeidsmiljøloven!

28. januar arrangerte YS, UNIO og LO politisk streik til forsvar for arbeidsmiljøloven, med markeringer over hele landet. Her er en rapport fra markeringen foran Stortinget hvor Parat UiO var godt representert.

Forsvar arbeidsmiljøloven!

 

Fra hele Oslo området strømmet folk til Stortinget bærende på plakater med fellesparolen «Forsvar Arbeidsmiljøloven».

(Her en liten delegasjon fra NTL og Parat som dro samlet til Stortinget fra Tøyen)

YS, LO og Unio sto samlet for å verne om arbeidstakernes rettigheter.

(Folkehavet foran Stortinget med arbeidstakere tilsluttet de tre forbundene YS, LO og Unio)

Forbundene LO, Unio og YS hadde bred oppslutning foran Stortinget i forbindelse med streiken mot regjeringens forslag om å myke opp Arbeidsmiljøloven. Det var gode appeller fra alle tre forbundenes ledere med mange tusen oppmøtte medlemmer. Det var god stemning med klapp og tilrop til alle tre talerne som appellerte til regjeringen om å snu. Det er ingen skam å snu når man er i ferd med å inngå lovforslag som opptil 1,5 millioner arbeidstakere er i mot.

(Tidligere hovedtillitsvalgt i Parat UiO: Ole Martin Nodenes og tillitsvalgt i Parat UiO: Frode T. Uppman Vogelsand)

Arbeidsminister Robert Eriksson fikk lov å tale men utløste bu-rop hos tilskuerne. Han stod på at hans lovforslag fortsatt vil gi arbeidstakerne godt vern og samtidig oppnå fleksibilitet. Dette var partiene i opposisjon AP, SV, SP, Miljøpartiet de grønne, og KRF langt fra enige i og SP mente at regjeringen kom til å bli sittende «midlertidig», og at når de andre partiene kom i posisjon igjen ved neste valg, skulle de fjerne de innførte endringene én for én. Dette ble møtt med stormende jubel av de fremmøtte.

(Tilløp til buing, men folkemengden greide å forholde seg rolig under arbeidsministerens tale)

Robert Eriksson har tilsynelatende gode lovforslag for å oppnå fleksibilitet. Men denne fleksibiliteten er det kun arbeidsgiver som oppnår.

La oss støtte opp om de midlertidig ansatte ved å gjøre adgangen lettere til fast arbeid, ikke ved å tilrettelegge for økt midlertidighet.

Å lempe på arbeidernes rettigheter vil kunne føre til sosial dumping hos de som allerede er lavtlønte som f.eks. de mange utenlandske arbeidstakerne i byggebransjen. Gode lønninger og bedre arbeidsvilkår er en mer langsiktig løsning som vil gi arbeidstakerne den forutsigbare trygghet som alle Norges arbeidstakere fortjener!

Tillitsvalgt Parat UiO

Nils-Petter Bergersen

Se Parat sine argumenter for streiken her:

http://www.parat.com/list.aspx?m=7&amid=358426#.VMoCRnbKy70

Av Nils-Petter Bergersen
Publisert 2. feb. 2015 18:15 - Sist endret 2. feb. 2015 18:15