Tariffoppgjøret: Krever ramme på 3,8 prosent i staten

Tirsdag leverte YS Stat sine økonomiske krav i lønnsoppgjøret. Parat-medlemmer i bl. a. Statens vegvesen, Nav, domstolene, politiet og universitet/høyskole er omfattet av forhandlingene.

- Vi har et etterslep på 0,5 prosent som må kompenseres. Får vi ikke det, er legitimiteten til frontfaget betydelig svekket, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.

YS Stats hovedkrav i årets oppgjør er en lønnsutvikling som:

· Sikrer alle reallønnsvekst
· Bidrar til å løse statens rekrutteringsutfordringer
· Tetter lønnsgapet mellom staten og privat sektor

 

Les mer på parat.com

 

 

Publisert 5. mai 2014 13:34