Parat slutter seg til boykott av Ryanair for sine ansatte og tillitsvalgte

 

Som en del av Parats satsning på samfunnsansvar har hovedstyret vedtatt at Parats ansatte og tillitsvalgte ikke skal bruke Ryanair når de er på oppdrag for Parat.

 

 

Bakgrunnen for vedtaket er at Parat er opptatt av at grunnleggende menneskerettigheter overholdes. Ryanair anerkjenner ikke fagforeninger og respekterer dermed ikke den frie foreningsretten. Ryanair sin fagforeningsfiendtlige holdning innebærer at de konkurrerer på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

 

Dersom dette vedtaket kan bidra til at den enkelte reisende i Norge tenker seg om før man bestiller sin reise, og tar et aktivt valg i forhold til om man vil være med å understøtte et selskap som kan tilby sine reisende tilnærmet gratisreiser fordi de konkurrerer på sine ansattes lønns- og arbeidsvilkår, ja da har Parat lyktes med å ta et samfunnsansvar.

 

Siden hovedstyrets vedtak har mange andre arbeidstakerorganisasjoner sluttet seg til og vedtatt det samme. Både hovedorganisasjonen YS, hovedsammenslutningen YS-Stat, en rekke enkeltforbund i YS og til og med LO-forbund har gjort dette. Nå håper vi at resten av landets arbeidstakerorganisasjoner kommer etter.

 

Se også artikkelen --> "Ikke fly med Ryanair" i Dagbladet

Se også artikkelen --> "Bajaseri fra Ryanair" der YS-leder Tore Eugen Kvalheim uttaler seg om saken

Publisert 4. apr. 2013 13:58