Invitasjon til medlemsmøte og årsmøte i Parat UiO 2014

Det innkalles til medlemsmøte og årsmøte i Parat UiO. Etter at årsmøtet er slutt blir det trekning av reisegavekort (kr. 5000,-) blant alle som har vervet nye medlemmer i 2013.

Program:


15.45 Servering: Chili con carne

Dersom du ikke kan spise dette, kontakt Parat UiO ang. alternativ.
Påmelding: Pga matserveringen må påmelding sendes på mail til annette.hjelmevold@iped.uio.no innen 6. mars.


16.15 "En finger med i spillet"

En fotokavalkade om de teknisk-administrativt ansatte gjennom universitetshistorien.
ved Anne Vaalund, ansatt på Museum for universitets- og vitenskapshistorie, samt prosjektkoordinator for Universitetshistorisk fotobase

 

17.00 Årsmøte

Saksliste til årsmøtet:
Styrets forslag til forretningsorden

1. Åpning

  • Valg av ordstyrer og referent, samt to til å underskrive protokollen
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Årsberetning 2Ol3
3. Regnskap 2013
4. Budsjett 2014
5. Innkomne forslag
6. Valg

  • a) Styrevalg
  • b) Valg av valgkomitd

7. Avslutning
 

17.50 Trekning av reisegavekort (5000 kr) blant alle som har vervet i 2013.

 

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

Publisert 24. feb. 2014 16:13