Invitasjon til organisasjonsfaglig kurs for tilitsvalgte i staten

Parat - Region Øst har gleden av å invitere tillitsvalgte i staten i region øst til Organisasjonsfaglig kurs på DFDS Pearl Seaways 8. – 9. oktober 2012.

Kurset starter kl.10.30 mandag 8. oktober (på båten).  Oppmøte senest kl.10 for registrering og innsjekk. Se vedlagt rutebeskrivelse for hvordan du kommer deg til havna hvor båten ligger.

Hjemreise med fly fra København tirsdag  9. oktober kl.19.00.

Bindende påmelding gjøres elektronisk i vår  kurskalender på www.parat.com, eller ved å sende en e-post til ost@parat.com. Det er svært kort påmeldingfrist til dette kurset. Dette fordi vi nylig fikk et spesialtilbud fra DFDS med kort akseptfrist. Parat ønsket å benytte denne anledningen til en ekstra satsing på tillitsvalgte i staten.

Alle deltakerne vil bli innlosjert på noen av de fineste lugarene på skipet (Commodore Class).                                                                                                                                                          

Påmeldingsfrist: 14. september 2012.

Merk at påmeldingen er bindende

Sjekk at du har registrert korrekt e-post adresse og mobilnummerr i vårt medlemsregister. Dette er veldig viktig for å kunne motta bekreftelse på din påmelding.

For mer informasjon om skipet gå til www.dfdsseaways.no, andre spørsmål rettes fortrinnsvis på e-post til monica.johansen.bjorlo@parat.com

På kurset vil vi gå igjennom følgende tema:

  • Omstilling i staten v/ YS-stat
  • Tariff og lokale lønnsforhandlinger v/regionkontoret
  • Usikre ansettelsesforhold  v/regionkontoret
  • Parat i Fokus v/regionkontoret
  • Nytt organisasjonssystem i Parat (medlemsregister m.v.) v/serviceavd.
  • Tilskuddsordninger v/serviceavd.

Se vedlagte rammeprogram. Nærmere program vil bli utdelt på kurset.

Med vennlig hilsen Parat

Region Øst

RAMMEPROGRAM

(kan bli mindre justeringer i programmet)

Mandag 8. oktober

10.00                                    oppmøte DFDS teminal, registrering og innsjekk

10.30 – 12.30                      faglig program

12.30 – 13.30                      lunsj

13.30 – 17.30                      faglig program

17.30 – 18.30                      sosial aktivitet

20.30                                     3-retters festmiddag

Tirsdag 9. oktober

07.00 -  08.50                      Commodore frokost

09.00 - 12.30                       faglig program

12.30 - 13.30                       sosial aktivitet og lunsj

13.30 - 14.30                       faglig program

19.00                                     Avreise med fly

Det blir satt opp felles buss fra København til Kastrup flyplass

DFDS terminal på Vippetangen i Oslo

(Parat dekker ikke taxi til/fra DFDS terminalen)

Rutebeskrivelse - buss

Ta Buss nr. 60 (mot Vippetangen) som stopper utenfor Jernbanetorvets Apotek. Den skal gå hvert 20. minutt, og bruker drøye 5 minutter til Vippetangen der båten går fra.

Rutebeskrivelse – til fots

Det tar 15 - 20 minutter å gå fra sentrum til terminalen. Følg gangbroen fra Oslo S over til Operaen. Ta til høyre og følg gang og sykkelvei til Vippetangen. Du kan også følge skilter merket "Gangvei til fergene".

Publisert 4. apr. 2013 13:58