Årsmøte

Det innkalles til medlemsmøte og årsmøte i Parat UiO. Etter at årsmøtet er slutt blir det trekning av reisegavekort (kr. 5000,-) blant alle som har vervet nye medlemmer i 2011.

 

Program for medlemsmøte

 15.45 Servering: Lapskaus (med oksekjøtt).
Dersom du ikke kan spise dette, kontakt Parat UiO ang. alternativ.
Påmelding: Pga matserveringen må påmelding sendes på mail til parat@uio.no innen 8. mars

16.15 «UiO - et grønt universitet i verden og hverdagen» Miljø og bærekraft som strategi og praksis.

Foredraget holdes av Jorulf Brøvig Silde , leder for UiOs miljøsatsing
Grønt UiO - Bærekraft i forskning, utdanning og praktisk handling.

Han har arbeidet ved UiO i 6 år, tidligere som UiOs HMS-sjef.

 

Saksliste til årsmøtet (som begynner kl 17)

Styrets forslag til forretningsorden

1. Åpning – godkjennning av innkalling og dagsorden

2. Årsberetning 2011

3. Regnskap 2011

4. Budsjett 2012

5. Innkomne forslag

- forslag fra styret om endringer av vedtektene

- forslag fra styret til resolusjon:
Om UiO ambisjoner som grønt universitet

- forslag fra styret til resolusjon:
Om deling av effektiviseringsgevinster

6. Valg

a) Styrevalg

b) Valg av valgkomité

Avslutning

 

Sakspapirer

Sakspapirer er sendt medlemmer på epost.

Innkalling som pdf

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

ca Kl 17.50 Trekning av reisegavekort (5000 kr) blant alle som har vervet nye medlemmer i 2011

 

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58