Sanger

Disse sidene skal etterhvert fylles med sanger sunget av tannlegestudenter i årenes løp. Mange av sangene ble først gitt ut i bokform i form av Dento Canto. I forbindelse med OFs 95 års -og hyttas 75 års jubileum i 2005 er det planlagt en nyutgivelse av Dento canto, også kalt Dento Canto II.

  1. Odontologenes Drikkevise - Sangen ”Når vi odontstudenter slik samlet er til fest” eller ”Odontologenes drikkevise” er skrevet av tannlegestudent John Knudsen Asheim. Han var født i 1908, ble ferdig tannlege ved Norges Tannlægehøiskole i Oslo 1932, drev praksis på Grefsen i Aker (Oslo), men døde allerede i 1935. I den første hyttebok for Tannlegehytta fra 1930 og utover er Odontologenes drikkevise skrevet inn med blyant, et par tre ord er strøket over og erstattet med andre. Trolig er Odontologenes drikkevise laget på Tannlegehytta. Studentenes evne til å lage fest var stor også den gang, og Tannlegehytta var fra 1930 studentenes (og lærernes) naturlige samlingspunkt for fester, dugnader, stille kvelder foran peisen, da akkurat som nå.
  2. Phantombrigaden - ”Phantombrigaden” er skrevet av Per Seglen engang på 50-tallet da han var lærer for studentene på ”Fantomen” der vi skulle kvitte oss med noen tommeltotter ved å innøve og beherske de tekniske prosedyrer ved bl.a. kronestøping, protese- og klammerlaging og få inn de riktige betegnelser på de forskjellige smådingsene vi ville få bruk for som tannleger. Men også sørge for at det på flasken bare ble igjen ”den siste skvett”. Per Seglen var en flott lærer, var en stor studentvenn og en flittig deltaker i de mange festene, særlig på Tannlegehytta, der han var sammen med studentene og sine kolleger på ”Fantomen”, men også andre venner som ”Dosenten” ( dosent Odd Reichborn-Kjennerud på konserverende) og ”Pluto” ( avdelingstannlege Diderich Humerfeldt på røntgenavdelingen).
  3. Munnrydderhymne - Dette er 96-klubbens sang. 96-klubben er en forening for de med over 96 overnattinger på tannlegehytta. Klubben ble stiftet i 1968, og flere av medlemmene er for levende legender å regne innen tannlegestudentmiljøet. Flere av 96-klubbens er fortsatt hyppige gjester på tannlegehytta, så du må ikke bli overrasket om du møter på noen av dem på hytta, eller hører denne sangen i badstua eller rundt langbordet.
  4. Spirrevippvisen
Publisert 6. okt. 2010 09:35 - Sist endret 4. mai 2015 18:12