Mange gode grunner til å verve nye medlemmer!

Vervepremiene våre er fine, men grunnen til å verve medlemmer til NTL UiO handler om viktige samfunnsspørsmål. Verv en venn og gjør NTL UiO enda mer slagkraftig!

NTL har en rekke flotte premier for deg som klarer å verve kollegaer og studenter til å være med i vårt arbeid på UiO. Ullpledd, verktøykasse eller iPad er bra - men argumentene for å styrke NTL på Universitetet i Oslo er langt bedre.

Viktigst av alt er den bistanden, støtten og rådene vi gir til våre medlemmer. NTL gir råd i små og store saker som gjelder lover og regler på arbeidsplassen. Vi er stolte av å organisere alle typer arbeidstakere på universitetet. Dette gir oss mye kunnskap og en bred innsikt i hvilke utfordringer din arbeidsplass står overfor.

NTL er en forening som aktivt jobber med arbeidsvilkårene ved UiO. Vi arbeider for at alle skal få lik lønn for likt og likeverdig arbeid. NTL UiO har dyktige tillitsvalgte på alle nivåer som jobber for dine lønns- og arbeidsvilkår. NTL jobber for at ansatte ved UiO skal ha en jevn lønnsutvikling.

NTL jobber for at personal- og lønnspolitikken skal praktiseres likt for hele UiO. Lik lønn for likt og likeverdig arbeid skal gjelde på tvers av hele organisasjonen.

Solidarisk lønnsutvikling er et viktig prinsipp for oss. Solidarisk lønnsutvikling betyr lønnstilleggene skal fordeles slik at forskjellene ikke skal bli for store. For å sikre dette må de generelle tilleggene gis som «flatt kronetillegg» - likt til alle – ikke som prosentvise tillegg. Alle skal ha en lønn å leve av.

NTL vil fjerne lønnsforskjeller som skyldes kjønn, etnisk bakgrunn, tradisjoner og tilfeldigheter. Likestilling er viktig for oss!

I tillegg er NTL UiO en fagforening som er opptatt av de store samfunnsspørsmålene.

NTL UiO er aktiv i universitetsdebatten. Politiske myndigheter og vedtak i Universitetsstyret og andre organer påvirker vår arbeidsplass. NTL jobber bl.a. for å sikre forskningsbasert undervisning og den frie forskningen. Vi sier nei til byråkratisering og markedsstyring av universitetet. Vi er motstandere av privatisering og resultatbasert finansiering av utdanningen. Basisbevilgningene til UiO og ressursene til grunnforskningen må økes betraktelig, og NTL krever flere stipendiat- og post.doc-stillinger for å forberede UiO på generasjonsskiftet vi står overfor.

25 prosent av ansettelsene ved UiO er midlertidige. Vi mener midlertidige ansettelser svekker rettighetene dine og skaper usikkerhet. Dette gjelder både administrative, tekniske og vitenskapelige stillinger. Det er alt for mange som blir gående i årevis på kortvarige kontrakter, ofte knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Som midlertidig ansatt er det vanskeligere å kreve sine rettigheter og stå i mot press fra sjefen. NTL UiO arbeider aktivt for å få midlertidige ansatte over i faste stillinger!

NTL er det største forbundet for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, og med sine ca 50 000 medlemmer er NTL et av de største fagforbundene i LO.

 

Har du lyst til å verve? Les mer om medlemskap i NTL og medlemsfordeler gjennom NTL og LO Favør. Du kan også laste ned vår vervebrosjyre (pdf) her:

 


English speaker? Read more about membership in NTL UiO.

Publisert 18. okt. 2013 10:45 - Sist endret 10. mars 2019 12:50