NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022

Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på NTLs landsmøte som holdes hvert fjerde år. Det er dette dokumentet som legger grunnlaget for all vår politikk. 

I programmet kan du gjøre deg kjent med hvilken visjon NTL har for samfunnet, hva våre prioriterte satsningsområder er, og hvilke krav vi stiller til myndigheter og arbeidsgivere.

Bilde av forsiden av NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022

Fagbevegelsen skal sette dagsorden og forme det norske samfunnet. Norge er et av landene i verden hvor det er minst ulikhet og hvor flest deltar i arbeidslivet. Gjennom et organisert og regulert arbeidsliv og en sterk velferdsstat, skaper vi i fellesskap et godt samfunn.

Den norske staten fungerer godt, med høy effektivitet og lite korrupsjon. Norge er et land preget av tillit mellom mennesker. Norske arbeidstakere er svært produktive. Vi skal være stolte av at vi er et av verdens mest likestilte land. (NTLs prinsipp og handlingsprogram 2019-2022)

Emneord: Prinsipp- og handlingsprogram
Publisert 8. mars 2019 13:18 - Sist endret 26. sep. 2019 13:51