NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2010-2014

Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på NTLs landsmøte som holdes hvert fjerde år.

Prinsipp- og handlingsprogram 2010-2014

 

I programmet kan du gjøre deg kjent med hvilken visjon NTL har for samfunnet, hva våre prioriterte satsningsområder er, og hvilke krav vi stiller til myndigheter og arbeidsgivere.

Emneord: Prinsipp- og handlingsprogram
Publisert 8. mars 2019 13:17 - Sist endret 8. mars 2019 13:17