NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2007-2010

Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på NTLs landsmøte som holdes hvert fjerde år.

Prinsipp- og handlingsprogram 2007-2010

 

I programmet kan du gjøre deg kjent med hvilken visjon NTL har for samfunnet, hva våre prioriterte satsningsområder er, og hvilke krav vi stiller til myndigheter og arbeidsgivere.

 

 

Emneord: Prinsipp- og handlingsprogram
Publisert 8. mars 2019 13:15 - Sist endret 8. mars 2019 13:15