Hovedoppgaver 2015-2016

Årsmøtet i 18. mars 2015 vedtok at dette skulle være foreningens hovedfokus i kommende periode:

Overordnet styring og finansiering av universitets- og høgskolesektoren skal baseres på forskningsfrihet, tillit og demokrati. En større del av finansieringen må gis som basisbevilgning og ikke gjennom konkurranse. Vi skal jobbe for at UiO fortsatt skal være et breddeuniversitet med et klart samfunnsmandat.

Vi skal jobbe for en personalpolitikk som baserer seg på tillitt, kompetanse og medbestemmelse. Vi skal bekjempe hard-HR og andre former for individualisert ledelse der kollektive rettigheter som lønn- og arbeidsvilkår blir forsøkt erstattet av individuelle avtaler mellom leder og ansatt. Vi skal kjempe mot organiseringsformer som truer medbestemmelsen, og jobbe for de ansattes rettigheter og arbeidsvilkår i omstillingsprosesser. I tillegg skal vi arbeide for at UiO reduserer andelen midlertidig ansatte, og at arbeidsplasser ikke omgjøres til åpne kontorlandskap.

NTL UiO skal være en aktiv forening med utadrettet virksomhet som forankrer viktige saker blant medlemmene. Vi skal styrke foreningas tillitsvalgtsapparat på alle nivå, og fokusere på kompetanseheving og samarbeid. Foreningas styrke avhenger av en stor og bredt sammensatt medlemsmasse, og vi skal derfor jobbe aktivt med å få flere medlemmer i alle stillingskategorier.

Emneord: Hovedoppgaver
Publisert 8. mars 2019 13:26 - Sist endret 8. mars 2019 13:26