Hovedoppgaver 2016-2017

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2014-2018.
I tillegg skal NTL UiO ha følgende hovedoppgaver i årsmøteperioden 2016-2017:


Utdanning og forskning er en av forutsetningene for velferd og må fortsatt være underlagt politisk styring og finansiering. Ivaretakelse av samfunnsoppdraget fordrer at UiO fortsatt skal være et breddeuniversitet med økt basisfinansiering fremfor økt konkurranse.
NTL UiO vil arbeide med oppfølging av SAB-rapporten og arbeidsbetingelser for vitenskapelig personale samt utvikling av ny forsknings- og utdanningspolitikk for NTL.


Vi skal ivareta og kjempe for de ansattes rettigheter og arbeidsvilkår i omstillingsprosesser, og vi skal jobbe mot at arbeidsplasser omgjøres til åpne kontorlandskap.
Vi skal bekjempe HR-inspirerte ledelsesteorier som baserer seg på sterk kontroll og individualisering av lønn- og arbeidsvilkår som truer kollektive rettigheter og avtaler. Vi skal kjempe mot alle former for individualisering av produksjonsmål. I tillegg skal vi arbeide for at andelen midlertidig ansatte reduseres.

Verving skal være en av de viktigste satsingsområdene for neste periode, der foreningen skal jobbe aktivt med å få flere medlemmer i alle stillingskategorier. Vi skal jobbe for å øke kontakten mellom medlemmer og tillitsvalgte på enhetene/fakultetene. Vi skal fortsatt være synlige gjennom utadrettet aktiviteter, som et viktig ledd i bevisstgjøringen av tillitsvalgte og medlemmer på arbeidsplassen.

Publisert 11. sep. 2017 15:45 - Sist endret 22. mars 2019 13:31