Hovedoppgaver

NTL UiOs hovedoppgaver vedtas hvert år på årsmøtet

Publisert 22. mars 2019 13:28

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2014-2018. I tillegg skal NTL UiO ha følgende hovedoppgaver i årsmøteperioden 2018-2019: