Vår politikk

NTLs politikk bygger på prinsipp- og handlingsprogrammet som vedtas hvert 4. år på landsmøtet. 

Hovedoppgaver for NTL UiO 2020-2021

NTL UiOs hovedoppgaver vedtas hvert år på årsmøtet

 

I årsmøteperioden 2020-2021 vil følgende områder være særlig viktige for NTL UiO:

FORSKNINGS- OG UNIVERSITETSPOLITIKK:

 • Organisering og tilknytningsform i UH- sektoren har vært under sterkt press de siste årene med omkamper på blant annet foretaksmodell, ledelsesmodell og eiendomsforvaltning. Dette undergraver den akademiske friheten, universitetsdemokratiet og de ansattes arbeidsvilkår. NTL UiO vil fortsatt jobbe for å stanse denne utviklingen, og markere seg i kampen for et sterkt og selvstyrt universitet med faglige autonomi.

 

PERSONALPOLITIKK:

 • Sikre de ansattes medbestemmelse under omorganiseringsprosesser (medbestemmelse under press), herunder BOTT-prosjektene, program for administrativ forbedring og digitalisering («UiO: HR, Fellesløsninger» og «IT-drift», IT: Organisasjonsutviklingsprosjektet)
 • Følge opp medlemmer som er i omstillingsprosesser, herunder sikre en forsvarlig grunnbemanning på den enkelte enhet før, under og etter omstillingsprosessen.

 

EGEN ORGANISERING:

 • Skolering av tillitsvalgte i tillitsvalgtrollen og i lov- og avtaleverk
 • Aktivisering av medlemmene gjennom medlemsmøter, arrangementer, kurs, informasjon og kampanjer
 • Verving: Foreninga vil fortsatt gjøre en innsatts for å organisere flere medlemmer i alle stillingskoder. Gjennom LO for alle vil foreninga også ha et spesielt fokus på de vitenskapelige ansatte.

NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022. Prinsipp- og handlingsprogrammet som vedtas hvert 4. år på landsmøtet. 

 
 • Bilde av forsiden av NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022 8. mars 2019

  Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på NTLs landsmøte som holdes hvert fjerde år. Det er dette dokumentet som legger grunnlaget for all vår politikk.

  I programmet kan du gjøre deg kjent med hvilken visjon NTL har for samfunnet, hva våre prioriterte satsningsområder er, og hvilke krav vi stiller til myndigheter og arbeidsgivere.