Studieutvalget

Studieutvalget har ansvar for å planlegge kurs for NTL UiOs medlemmer og velges hvert år på årsmøtet.

Studieutvalget har ansvar for å planlegge medlemskurs og annen skolering som gis i regi av foreningen, og sørge for at dette gjennomføres etter de retningslinjer som er fastsatt. Utvalget har også ansvar for å videreformidle kurs som arrangeres av NTL-forbundet, LO Stat og AOF.

Gå til kursoversikten

Studieutvalget består av:

Vil du engasjere deg? Har du forslag til kurs? Send en e-post til NTL-kontoret.

Publisert 3. mai 2010 16:07 - Sist endret 24. mars 2022 17:21