Studieutvalget

Studieutvalget

Studieutvalget har ansvar for å planlegge medlemskurs og annen skolering som gis i regi av foreningen, og sørge for at dette gjennomføres etter de retningslinjer som er fastsatt. Utvalget har også ansvar for å videreformidle kurs som arrangeres av NTL-forbundet, LO Stat og AOF.

Gå til kursoversikten

På årsmøtet 2018 ble følgende valgt:

Kaja Santelmann, Leder

Gry Stubberud
Jamal Bajja
Katja Anderson 
Kristin Storbæk
Turi Lindalen

Har du forslag til kurs? Send en e-post til NTL-kontoret.

Publisert 3. mai 2010 16:07 - Sist endret 21. mars 2018 13:55