Plattform og hovedoppgaver

Hovedoppgaver 2017-2018

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018.

Publisert 2. feb. 2010 11:13

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2011-2014 i tillegg til følgende: