NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018

"...NTL vil kjempe for en sterk offentlig sektor, for å sikre rettferdig fordeling av verdiskapingen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Dette ivaretas best ved at viktige samfunnsoppgaver løses i offentlig regi, av offentlig ansatte.."

Dette er et av mange viktige punkt i NTLs prinsipp- og handlingsprogram. I programmet kan du gjøre deg kjent med hvilken visjon NTL har for samfunnet, hva våre prioriterte satsningsområder er, og hvilke krav vi stiller til myndigheter og arbeidsgivere.

Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på NTLs landsmøte som holdes hvert fjerde år.

 

Eldre versjoner av programmet:

Prinsipp- og handlingsprogram 2010-2014

Prinsipp- og handlingsprogram 2007-2010

Emneord: Prinsipp- og handlingsprogram
Publisert 4. des. 2014 12:04 - Sist endret 13. mai 2015 14:40