Bli medlem!

NTLs fane på Landsmøtet 2018NTL - Norsk Tjenestemannslag

 • det største forbundet for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning.
 • ca 54 000 medlemmer
 • et av de største fagforbundene i LO
 • organiserer alle stillingsgrupper
 • gratis kurs for alle medlemmer
 • godt skolerte tillitsvalgte
 • en gjennomarbeida solidarisk politikk 

 

Gå til NTL sentralt

Bli medlem

Medlemsfordeler

Hva koster det?

Medlemskapet koster 1,1% av brutto lønn + forsikringspremier til LO Favør innboforsikring. I tillegg får man LO Favør Reiseforsikring med toppdekning med mindre man reserverer seg.

Oppdatert prisinformasjon for forsikringene.

Husk at kontingenten kan trekkes fra på skatten

NTL på UiO

 • Foreninga ledes av hovedtillitsvalgt Natalia Zubillaga og nestleder Gabrielle Tandberg
 • Over 20 skolerte lokale tillitsvalgte på fakulteter og museer som jobber for dine rettigheter
 • Styret representerer hele UiO - både stillingskategorier, kjønn, alder og enheter
 • Studieutvalget arrangerer egne kurs for NTL UiOs medlemmer
 • Vi har kontor i Fysikkbygningen på Blindern

 

Vår universitets- og forskningspolitikk

 • For å ivareta sitt brede samfunnsoppdrag må forskining og høyere utdanning være statlig finansiert og faglig styrt
 • Forskningsbasert undervisning i høyere utdanning
 • Andelen midlertidige stillinger må reduseres
 • Rettighetene til de ansatte skal være kollektive og ikke gjenstand for konkurranse
 • Universitetene og høyskolene skal fortsatt være statlig styrte forvaltningsorgan
 • Forskninga skal være forskerstyrt 
 • Lik rett til utdanning

LO Favør - hele LOs fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund.

Med over 900 000 medlemmer har vi kraften til å forhandle frem gunstige og trygge avtaler for deg i privatlivet.

Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil. 

LOfavør tilbyr gunstige forsikringer og banktjenester, rabatt på ferie- og kulturopplevelser, strømavtaler og advokattjenester. 

Student eller under 35?

NTL Ung er et tilbud til alle i NTL under 35 år.

Vi tilbyr kurs, konferanser og nettverk på tvers av organisasjonsledd og arbeidsplasser for å legge til rette for flere unge tillitsvalgte. Hos oss vil du møte andre, knytte nettverk og opparbeide deg de kunnskapene du trenger for å bli aktiv i fagforeningen din.

Er du student med inntekt under Lånekassens inntektsgrense kan du bli studentmedlem i NTL med særlig gunstige vilkår; kr. 250 per semester.

Verv en kollega!

Verving er et viktig  og vi er avhengige av å rekruttere medlemmer for å ha mest mulig styrke i kampen for våre medlemmers rettigheter.

Husk at du får fine vervepremier fra forbundet!

Når du verver bidrar du til at vi øker vår innflytelse og at vår politikk får større gjennomslag - på UiO - i NTL - i LO

Vi er her for deg!

Er du medlem av et annet LO-forbund? 

Hvis du ønsker å beholde ditt medlemskap i et annet LO-forbund mens du jobber på UiO, kan du bli bi-medlem i NTL. Da betaler du kontingent ut fra inntekta du får fra UiO, men er fritatt fra forsikringspremien. Send oss en epost på kontor@ntl.uio.no

Er du medlem i en annen NTL-forening?

Hvis du er medlem i NTL og har ditt hovedarbeidsforhold et annet sted, er det lurt å registrere UiO som ditt bi-arbeidsforhold. Da betaler du kontingent ut fra inntekta du får fra UiO, men du slipper selvsagt å betale forsikringspremien to ganger. Send oss en epost på kontor@ntl.uio.no

Skal du bli pensjonist?

Pensjonister uten pensjonsgivende inntekt har gratis medlemskap. LOfavør innboforsikringen er inkludert dersom du har vært betalt premie sammenhengende de siste 10 år.

Husk å gi oss beskjed ved å sende en epost til kontor@ntl.uio.no

Les mer om vilkårene for pensjonister på NTLs nettsider

Skal du bytte jobb?

Dersom du skal bytte jobb, bistår vi deg med overføring av medlemskap til annen NTL-forening eller et annet LO-forbund. På den måten kan du beholde innboforsikringen og andre goder du har gjennom LO. 

Send oss epost på kontor@ntl.uio.no så hjelper vi deg.

Er du student? 

Studenter betaler kun kr 250 per semester og får innboforsikringen gratis. Studenter har fulle rettigheter til bistand. 

Se mer på NTL Ung sine nettsider. 

Er du lærling?

Lærlinger betaler kr 42 per måned, og får innboforsikringen gratis. Lærlinger har fulle rettigheter til bistand. 

Skal du i permisjon? 

Medlemmer som er i ulønnet permisjon, f.eks. foreldrepermisjon, har fritak for kontingent og betaler kun premie for LOfavør Kollektiv Hjem-forsikring.