Tillitsvalgte

Kontaktinformasjon til NTL UiOs hovedtillitsvalgte og lokale tillitsvalgte på fakulteter, museer og andre enheter. 

Hovedtillitsvalgte

Det humanistiske fakultet (HF)

Det juridiske fakultet (JF)

  • Axel Hjelme, rådgiver, Juridisk fakultet (valgt april 2021)
  • vara: Karianne Stang, førstekonsulent, Juridisk fakultet (valgt april 2021)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

  • vara: Ole Dorholt (vara), senioringeniør, Fysisk institutt (valgt januar 2011)

Det medisinske fakultet (MED)

Det odontologiske fakultet (OD)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

  • Elin Arntzen, rådgiver, Institutt for statsvitenskap (valgt mars 2021) 
  • vara: Marie Sørhaug, seniorkonsulent, Økonomisk institutt (valgt februar 2022)

Det teologiske fakultet (TF)

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

  • Ragnhild Gotaas Torvik, seniorkonsulent, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (valgt mai 2018)
  • vara: Esra Boncuk, rådgiver, Institutt for pedagogikk, (valgt februar 2022)

Eiendomsavdelingen (EA)

Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring (ØVA)

Avdeling for studieadministrasjon (SADM)

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)

  • Tobias Langhoff, senioringeniør, Seksjon for tjenernær drift (TD) (valgt januar 2020)
  • vara: Ole Kristian Holseth, senioringeniør, Seksjon for applikasjonsdrift (valgt januar 2020)

Universitetsbiblioteket (UB)

Kulturhistorisk museum (KHM)

Naturhistorisk museum (NHM)

  • Petter Bøckman, universitetslektor, Seksjon for utadrettet virksomhet (valgt mars 2021)
Publisert 19. jan. 2010 18:38 - Sist endret 1. sep. 2022 13:09