Lokalt tillitsvalgte

Det humanistiske fakultet (HF)
Ta kontakt med kontoret

Det juridiske fakultet (JF)
Karianne Stang, førstekonsulent, Juridisk fakultet (valgt desember 2017)
Kaja Santelmann, seniorkonsulent, Juridisk fakultet (valgt desember 2016)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)
Tom Thorsen, senioringeniør, Kjemisk institutt (valgt januar 2011)
Ole Dorholt (vara), senioringeniør, Fysisk institutt (valgt januar 2011)

Det medisinske fakultet (MED)
Marianne Midthus Østby, seniorrådgiver, Institutt for klinisk medisin (valgt februar 2011)
Gry Bruland Larsen (vara), seniorkonsulent, Institutt for klinisk medisin (valgt februar 2011)

Det odontologiske fakultet (OD)
Olav Andreas Hoemsnes, overingeniør, IT-seksjonen (valgt november 2015)
Håkon Størmer, overingeniør, Fotoseksjonen (valgt november 2015)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)
Caroline Hals, seniorkonsulent, Psykologisk institutt (valgt juni 2016)
Hannah Bergh-Johnsen, førstekonsulent, fakultetsadministrasjonen (valgt januar 2018)

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)
Ragnhild Gotaas Torvik, førstekonsulent, UV-fakultetet/ILS (valgt mai 2018)
Kristin Schøyen Grude (vara), førstekonsulent, UV-fakultetet (valgt mai 2018)

Eiendomsavdelingen (EA)
Gabrielle Tandberg driftsleder, Område Sentrum (valgt april 2016)
Ravichandrazan Shanmuganathan (Razan) (vara), driftstekniker, Område Øvre (valgt april 2016)

Avdeling for administrativ støtte (ADS)
Ta kontakt med kontoret 

Avdeling for fagstøtte (AFF)
Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, SFFU (valgt mars 2011) 

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)
Tobias Langhoff, senioringeniør, Seksjon for tjenernær drift (TD) (valgt april 2016)
Harald Sand, (vara) rådgiver, Administrasjonsseksjonen (valgt april 2016)
Gyda Kjekshus, (vara) seniorrådgiver, Seksjon for interne støttetjenester (valgt april 2016)

Universitetsbiblioteket (UB)
Merete Bloch, spesialbibliotekar, HUMSAM (valgt februar 2011)
Hans Henrik Olsen (vara), seniorkonsulent, HUMSAM (februar 2012)

Kulturhistorisk museum (KHM)
Brynjar Sandvoll, overingeniør, Konserveringsseksjonen (valgt februar 2011)

Naturhistorisk museum (NHM)
Åge Brabrand (vara),  forsker, Tøyen (valgt januar 2011)

Senter for klimaforskning (Cicero)
Solveig Aamodt, forsker, Cicero (valgt august 2015)

Publisert 19. jan. 2010 18:38 - Sist endret 4. sep. 2018 11:13