Tillitsvalgte

Kontaktinformasjon til NTL UiOs hovedtillitsvalgte og lokale tillitsvalgte på fakulteter, museer og andre enheter. 

Hovedtillitsvalgte

Det humanistiske fakultet (HF)

Det juridiske fakultet (JF)

 • Axel Hjelme, seniorkonsulent, Juridisk fakultet (valgt april 2021)
 • vara: Karianne Stang, førstekonsulent, Juridisk fakultet (valgt april 2021)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

 • Tom Thorsen, senioringeniør, Kjemisk institutt (valgt januar 2011)
 • vara: Ole Dorholt (vara), senioringeniør, Fysisk institutt (valgt januar 2011)

Det medisinske fakultet (MED)

 • Marianne Midthus Østby, seniorrådgiver, Institutt for klinisk medisin (valgt februar 2011) og  nestleder
 • vara: Gry Bruland Larsen (vara), seniorkonsulent, Institutt for klinisk medisin (valgt februar 2011)

Det odontologiske fakultet (OD)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

 • Caroline Hals, seniorkonsulent, Psykologisk institutt (valgt juni 2016. gjenvalgt mars 2021)
 • vara: Elin Arntzen, seniorkonsulent, Institutt for statsvitenskap (valt mars 2021) 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

Eiendomsavdelingen (EA)

Avdeling for administrativ støtte (ADS)

Avdeling for fagstøtte (AFF)

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)

 • Tobias Langhoff, senioringeniør, Seksjon for tjenernær drift (TD) (valgt januar 2020)
 • vara: Ole Kristian Holseth, senioringeniør, Seksjon for applikasjonsdrift (valgt januar 2020)

Universitetsbiblioteket (UB)

Kulturhistorisk museum (KHM)

Naturhistorisk museum (NHM)

 • Petter Bøckman, universitetslektor, Seksjon for utadrettet virksomhet (valgt mars 2021)
Publisert 19. jan. 2010 18:38 - Sist endret 24. juni 2021 08:52