Tillitsvalgte

Kontaktinformasjon til NTL UiOs hovedtillitsvalgte og lokale tillitsvalgte på fakulteter, museer og andre enheter. 

Hovedtillitsvalgte

Det humanistiske fakultet (HF)

Det juridiske fakultet (JF)

  • Axel Hjelme, seniorkonsulent, Juridisk fakultet (valgt april 2021)
  • vara: Karianne Stang, førstekonsulent, Juridisk fakultet (valgt april 2021)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

  • vara: Ole Dorholt (vara), senioringeniør, Fysisk institutt (valgt januar 2011)

Det medisinske fakultet (MED)

Ingen lokale tillitsvalgte p.t. Kontoret møter på IDF og følger opp saker. 

Det odontologiske fakultet (OD)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

  • Elin Arntzen, seniorkonsulent, Institutt for statsvitenskap (valgt mars 2021) 
  • vare: Marie Sørhaug, seniorkonsulent, Økonomiks Institutt (valgt februar 2022)

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

  • Ragnhild Gotaas Torvik, seniorkonsulent, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (valgt mai 2018)
  • Esra Boncuk, rådgiver, Instititt for pedagogikk, (valgt februar 2022)

Eiendomsavdelingen (EA)

Avdeling for administrativ støtte (ADS)

Avdeling for fagstøtte (AFF)

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)

  • Tobias Langhoff, senioringeniør, Seksjon for tjenernær drift (TD) (valgt januar 2020)
  • vara: Ole Kristian Holseth, senioringeniør, Seksjon for applikasjonsdrift (valgt januar 2020)

Universitetsbiblioteket (UB)

Kulturhistorisk museum (KHM)

Naturhistorisk museum (NHM)

  • Petter Bøckman, universitetslektor, Seksjon for utadrettet virksomhet (valgt mars 2021)
Publisert 19. jan. 2010 18:38 - Sist endret 12. mai 2022 14:39